شاهین محمدیاری on Clubhouse

شاهین محمدیاری Clubhouse
1.7k Followers
1.5k Following
Mar 16, 2021 Registered
@shahin1138 Username

Bio

متنفرم از هر گونه باند و باندبازی ، چه با ریش چه بدون ریش ، امیدوارم روزی رو ببینم که همه باهم دوست وبامحبت باهم صحبت کننinsta: shahin.moh

Invited by: Omid Asefi

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 05, 2023 1,700 +100 +6.3%
September 12, 2022 1,600 +100 +6.7%
September 10, 2022 1,500 -100 -6.3%
September 01, 2022 1,600 +100 +6.7%
August 29, 2022 1,500 -100 -6.3%
August 13, 2022 1,600 +100 +6.7%
August 11, 2022 1,500 -100 -6.3%
July 24, 2022 1,600 +100 +6.7%
July 08, 2022 1,500 -100 -6.3%
July 06, 2022 1,600 +100 +6.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users