سپیده پورآقایی on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
سپیده  پورآقایی Clubhouse
1.5k Followers
192 Following
Apr 1, 2021 Registered
@sepideh.po Username

Bio

تحلیلگر و فعال سیاسی، مدیر فعلی کارگاه آموزشی شهروندیار، خبرنگار در روزنامه توقیف شده گزارش روز، ماهنامه گزارش و آبان. از اعضای موسس "کمیته گزارشگران حقوق بشر" و انجمن "مدافعان جامعه مدنی".

Invited by: Milad Resaeimanesh

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 18, 2022 1,500 +100 +7.2%
May 24, 2022 1,400 -100 -6.7%
December 16, 2021 1,500 +100 +7.2%
September 22, 2021 1,400 +709 +102.7%

Member of

More Clubhouse users