Sahar Leo on Clubhouse

Updated: Oct 5, 2022
Sahar Leo Clubhouse
4.3k Followers
2.2k Following
Mar 18, 2021 Registered
@sahar_leo Username

Bio

زل زده بودم به یک مرد اروپایی و با خودم می گفتم چه خوش تیپ!
ناگهان همسرش از در امد تو. توی کشتی نشسته بودیم.
در این مدت به زن ها زیاد نگاه نکرده بودم .اغلب زیاد به آدم ها نگاه نمی کنم، کلیت یک فضا بیشتر برایم جذاب است، یا گاهی جزییاتی خیلی خاص در زنده ها و اشیا.
زن آن مرد توجه من را به خودش جلب کرد. تمام تن ،دست ها،پاهای او لک و پیس داشت، اما او پیراهن باز و دامن کوتاه پوشیده بود.
از آن روز به زنان بیشتری نگاه کردم، دختر رزوشن فلان جا که خیلی اضافه وزن دارد و نیم تنه می پوشد. فلان زن که چند خال گوشتی روی سینه اش داشت اما لباس باز پوشیده بود. رگ های واریس فلان زن و دامن کوتاهش.با خودم فکر کردم چرا ندیده بودمشان؟ و اگر این ویژگی ها در بدن من بود چه اتفاقی رخ میداد؟ قطعا لباس باز نمی پوشیدم یا حتی هیچوقت لباس تنگ به تن نمی کردم مبادا چربی هایم بزند بیرون .
بعد به مردها فکر کردم، به زندگی هایی که از جسمانیت عبور کرده ، مردهایی که نمی گویند خال گوشتی ات را بردار، یک فکری به حال خط واریس ات بکن، زن چاق که نیم تنه نمی پوشد،ماه گرفتگی ات را درست کن. فهمیدن باز پوشیدنشان نه از بهر خودنمایست که از بهر راحتیست.
من به زن های ‌کشورم فکر کردم: ابروهات رو وردار خب! چرا نمی ری لیزر؟ چرا نمی ری خال گوشتی رو برداری؟ واااا، این چه هیکلیست؟با این هیکل چه لختی هم پوشیده! چقدر بیریخته طرف و ...چه کوتاهه.چه درازه .

دارم به معنای جهان اول و سوم فکر می کنم و به عبور....

و چه سخت که ما هنوز برای هم لباس می پوشیم ,برای هم رژیم می گیریم و جسم و فیزیک به بدترین شکل ممکن اولویت ماست،شبیه هم بودن،برای زیبا بودن!!نداشتن خود باوری واعتماد به نفس ومخفی کردن نداشته هایمان در پشت نقاب اندام وبینی های عمل شده ولبهای ......به راستی چرا اینگونه شدیم ؟چرا در عین حالی که دیگران را واقعا نمیبینیم ودوست نداریم واحترام نمیگذاریم و....اما تمام زندگیمان را بر اساس نگاهشان تنظیم میکنیم ؟؟؟

تفاوت ما با انان فقط در منطقه جغرافیایی ووضعیت اقتصاد و..نیست که در طرز فكر جهان سومیان است .مفهوم ازادی در انجا رها شدن از لباس وپوشش نیست بلکه رهایی از تفکرات وذهنیتها وخرافات وافکار مسمومیست که زندگیهای ما را شبیه بردگان کرده.اری ما برده یکدیگر شدیم .برده نگاه یکدیگر وقضاوت های بیجای یکدیگر
.ای کاش رها شویم ای کاش ......📝تهمینه حدادی🦋 #donna_vita_libertà #زن_زندگی_آزادی 🐶🇮🇹🇮🇷🍇🍒

Invited by: Shabnam Pourbakhsh

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 06, 2022 4,300 +100 +2.4%
August 02, 2022 4,200 +100 +2.5%
July 30, 2022 4,100 -100 -2.4%
July 26, 2022 4,200 +100 +2.5%
June 25, 2022 4,100 +100 +2.5%
June 14, 2022 4,000 +100 +2.6%
May 20, 2022 3,900 +100 +2.7%
May 11, 2022 3,800 +100 +2.8%
May 04, 2022 3,700 +100 +2.8%
April 25, 2022 3,600 +100 +2.9%

Charts

Member of

More Clubhouse users