فلسفه انسان و زندگی on Clubhouse

فلسفه انسان و زندگی Clubhouse
2.9k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

اینجا از حفره های زندگی صحبت میکنیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 23, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 11, 2022 2,800 +172 +6.6%
November 24, 2021 2,628 +5 +0.2%
November 21, 2021 2,623 +1 +0.1%
November 16, 2021 2,622 +2 +0.1%
November 14, 2021 2,620 +6 +0.3%
November 11, 2021 2,614 +8 +0.4%
November 08, 2021 2,606 +3 +0.2%
November 07, 2021 2,603 +21 +0.9%
November 03, 2021 2,582 +3 +0.2%
November 02, 2021 2,579 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,578 +1 +0.1%
October 30, 2021 2,577 +13 +0.6%
October 28, 2021 2,564 +14 +0.6%
October 26, 2021 2,550 +243 +10.6%
August 26, 2021 2,307 +18 +0.8%
August 25, 2021 2,289 -1 -0.1%
August 24, 2021 2,290 +5 +0.3%
August 23, 2021 2,285 +9 +0.4%
August 22, 2021 2,276 +4 +0.2%
August 21, 2021 2,272 +5 +0.3%
August 20, 2021 2,267 +6 +0.3%
August 19, 2021 2,261 +8 +0.4%
August 18, 2021 2,253 +225 +11.1%
July 15, 2021 2,028 +11 +0.6%
July 08, 2021 2,017 +15 +0.8%
July 07, 2021 2,002 +6 +0.4%
July 05, 2021 1,996 +4 +0.3%
July 04, 2021 1,992 +5 +0.3%
July 03, 2021 1,987 +7 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs