mahmood safdari on Clubhouse

Updated: Apr 25, 2024
mahmood safdari Clubhouse
3.3k Followers
4.9k Following
May 12, 2021 Registered
@safdari.mahmood Username

Bio

گفتند یافت می نشود گشته ایم ما؛
گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست!
انسانم آرزوست!!!
من یک معلم دغدغه مندم که به آینده ایران امیدوار هستم و برای تحقق این امید تلاش می کنم.
کمترین حق ما و آیندگان ما، یک زندگی در تراز انسان، در این کشور برخوردار، با تعداد زیادی از مردم غیربرخوردار است.

حضور در کلاب ها و اتاق های مختلف به معنی تایید موضع یا موضوع آنها نیست، و فالو و فالوبک افراد مختلف به معنی همراهی و همسویی با تمامی پندار و گفتارشان نیست بلکه برای کسب آگاهی، شنیدن افکار و گفتارهای مختلف برای کمک به رشد فکری خویش است.
اما مسئولیت مواضع و حرف هایم با خودم است نه با مدیران اتاق.

Invited by: داریوش خسرویار

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 25, 2024 3,302 +238 +7.8%
March 17, 2024 3,064 +496 +19.4%
February 24, 2024 2,568 +870 +51.3%
February 06, 2024 1,698 +554 +48.5%
January 20, 2024 1,144 +41 +3.8%
January 03, 2024 1,103 +229 +26.3%
November 17, 2022 874 +9 +1.1%
September 07, 2022 865 +22 +2.7%
July 28, 2022 843 +64 +8.3%
June 21, 2022 779 +34 +4.6%

Charts

Member of

More Clubhouse users