سیدصدرالدین‌بهشتی on Clubhouse

Updated: Sep 28, 2022
سیدصدرالدین‌بهشتی Clubhouse
1.1k Followers
423 Following
May 8, 2021 Registered
@sadbht Username

Bio

هواخواه جنبش سبز✌
🟩🟩🟩🌱🌱🌱🟩🟩🟩
|نگاهم به اختری ست در انتهای کوچه ای بن‌بست|

《پیروزی ما آن چیزی نیست که دیگران در آن احساس شکست کنند》

[بيا که رونق اين کارخانه کم نشود]
[به زُهد همچو تويی يا به فسق همچو منی]

Invited by: Hossein Ghorbani

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 16, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 31, 2022 1,000 +26 +2.7%
February 01, 2022 974 +41 +4.4%
December 25, 2021 933 +26 +2.9%
November 17, 2021 907 +11 +1.3%
October 09, 2021 896 +28 +3.3%
August 30, 2021 868 +627 +260.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users