چلوکباب on Clubhouse

چلوکباب  Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jan 25, 2024

Description

این خانه محلی است برای گفتمانهای مبتنی بر ادب و راستی در مورد موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، موسیقایی، علمی و بخصوص چلوکباب. اگر هندسه و چلوکباب نمیدانید، وارد نشوید!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 25, 2024 1,131 0 0.0%
December 12, 2023 1,131 +1 +0.1%
November 03, 2023 1,130 +5 +0.5%
October 03, 2023 1,125 +49 +4.6%
September 04, 2023 1,076 +1 +0.1%
August 06, 2023 1,075 0 0.0%
July 05, 2023 1,075 -1 -0.1%
April 10, 2023 1,076 +2 +0.2%
March 14, 2023 1,074 -26 -2.4%
October 22, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 10, 2022 1,000 +62 +6.7%
November 20, 2021 938 +8 +0.9%
November 13, 2021 930 +6 +0.7%
November 08, 2021 924 -8 -0.9%
October 29, 2021 932 +1 +0.2%
October 28, 2021 931 +43 +4.9%
August 23, 2021 888 +1 +0.2%
August 22, 2021 887 +1 +0.2%
August 20, 2021 886 +1 +0.2%
August 19, 2021 885 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs