رضاواعظی . on Clubhouse

Updated: Feb 12, 2024
رضاواعظی . Clubhouse
5.9k Followers
4.9k Following
May 17, 2021 Registered
@reza_vr Username

Bio

تلگرام↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️🇮🇷
@Reza_vr60
اگر سربه سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم.
🌼🌼🌼🌼🌼
ايران نفس پر شرر زنده دلان است/
چون روح روان در تن اين كهنه جهان است.
چون بر سر او سايه زده فره يزدان/
بى هيچ گمان زنده جاويد زمان است.
زنهار به پندار عبث گربه نخوانش/
كاین بوم گران سنگ همان شير ژيان است.

(هما ارژنگی) 🌹

🟤🟤🟤🟤🟤
هر مردو زن راه نیک را خودش برگزیند
(گاثاها، هات30، بند3)
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
بنابر خرد مزدیسنا، جهان و نیکی های آن زیبا و دوست داشتنی و ستودنی اند، و از این رو زندگانی نه سرایی زندان گونه و سیاه بلکه فراخنایی روشن و خرم و دل انگیز است که پیکار با اهریمن بدی، هم وظیفه و هدف انسان و هم چه بسا انگیزه شادمانی و خوشی اوست.
🌀🌀🌀🌀
فرقی نمی کند مردمان یا شاه، آنجا که خردمندی نباشد اهریمنی است.

سیاست ورزی بخردانه، بر بنیاد گفتارهای ایرانی. در پندهای بزرگمهر، خرد در صریح ترین نیکویی ها، بهترین صفت ها، بهترین فرهنگ ها، ابزار پیکار با دیو و اهریمن، راه پالودگی جان وتن، و آرامش بخش زندگی دانسته شده است.
فزون از خرد نیست اندر جهان
فروزنده کھتران و مهان

همان کس که او شاد شد از خرد
جهان را به کردار بد نسپرد

تلگرام↙️↙️🇮🇷
@Reza_vr60

Invited by: R_Vazi AVILI

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 12, 2024 5,904 +284 +5.1%
January 25, 2024 5,620 +409 +7.9%
January 08, 2024 5,211 +384 +8.0%
December 23, 2023 4,827 +462 +10.6%
December 08, 2023 4,365 +497 +12.9%
November 23, 2023 3,868 +454 +13.3%
November 11, 2023 3,414 +164 +5.1%
November 02, 2023 3,250 +105 +3.4%
October 24, 2023 3,145 +91 +3.0%
October 15, 2023 3,054 +125 +4.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users