شاهنامه‌ فردوسی خردگرا on Clubhouse

شاهنامه‌ فردوسی خردگرا Clubhouse
4.8k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

در روزهای فرد، ۳۰ : ۲۱ تا ۳۰ : ۲۳ به وقت ایران، نبوغ فردوسی را بیشتر بشناسیم و بشناسانیم.
اسناد: https://t.me/fkheradgara
بازپخش: https://t.me/shahname_goftar
۱- موضوع و هدف: شاهنامه‌خوانی از دیدگاه فردوسی خردگرا (با گویش امروز، برپایه ویرایش دکتر خالقی و دکتر کرازی، و گفتن نکته‌های تازه در چارچوب متن)
مبادله فایل‌:
https://t.me/fkheradgara‏ ‏
۲- زمان و بایگانی: روزهای فرد، از ساعت ۳۰ : ۲۰ به وقت ایران و افغانستان فایل ضبط شده‌ با یک هفته تأخیر، در سایت به نشانی زیر در دسترس عموم است.
‏fkheradgara.ir
۳- شیوه‌ی ما شنیده شدن همه نظرها و برداشت‌هاست.: اگر با نظری موافقید که هیچ😊 وگرنه، برداشت مخالف خود را تنها یک‌ بار بیان کنید و دیگر پافشاری نفرمایید. زیرا ما به دنبال قانع کردن یکدیگر و صدور حکم قطعی نیستیم.

Rules

۱- موضوع و هدف

شاهنامه‌خوانی از دیدگاه فردوسی خردگرا (با گویش امروز، برپایه ویرایش دکتر خالقی و دکتر کرازی، و گفتن نکته‌های تازه در چارچوب متن)
مبادله فایل‌:
‏ ‏ https://t.me/joinchat/RUI3-dgLZpxGzRWc

۲- زمان و بایگانی

روزهای فرد، از ساعت ۲۱ به وقت ایران و افغانستان فایل ضبط شده‌ با یک هفته تأخیر، در تلگرام به نشانی زیر در دسترس عموم است.
‏https://t.me/shahname_goftar

۳- شیوه‌ی ما شنیده شدن همه نظرها و برداشت‌هاست.

اگر با نظری موافقید که هیچ😊 وگرنه، برداشت مخالف خود را تنها یک‌ بار بیان کنید و دیگر پافشاری نفرمایید. زیرا ما به دنبال قانع کردن یکدیگر و صدور حکم قطعی نیستیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 4,892 +4 +0.1%
February 06, 2024 4,888 +18 +0.4%
December 23, 2023 4,870 +14 +0.3%
November 11, 2023 4,856 +5 +0.2%
October 11, 2023 4,851 +14 +0.3%
September 11, 2023 4,837 +6 +0.2%
August 13, 2023 4,831 -5 -0.2%
July 12, 2023 4,836 +2 +0.1%
June 18, 2023 4,834 -8 -0.2%
March 18, 2023 4,842 +8 +0.2%
March 02, 2023 4,834 +34 +0.8%
December 28, 2022 4,800 +100 +2.2%
November 12, 2022 4,700 +100 +2.2%
October 10, 2022 4,600 +100 +2.3%
September 06, 2022 4,500 +100 +2.3%
August 08, 2022 4,400 +100 +2.4%
July 06, 2022 4,300 +100 +2.4%
June 17, 2022 4,200 +100 +2.5%
May 28, 2022 4,100 +100 +2.5%
May 14, 2022 4,000 +100 +2.6%
May 08, 2022 3,900 +100 +2.7%
April 24, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 19, 2022 3,700 +100 +2.8%
March 12, 2022 3,600 +812 +29.2%
November 24, 2021 2,788 +17 +0.7%
November 23, 2021 2,771 +10 +0.4%
November 21, 2021 2,761 +4 +0.2%
November 20, 2021 2,757 +22 +0.9%
November 17, 2021 2,735 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,731 +26 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs