شاهنامه‌ فردوسی خردگرا on Clubhouse

شاهنامه‌ فردوسی خردگرا Clubhouse
4.2k Members
🌊 Art 🍏 Education Topics
Updated: Jun 23, 2022

Description

در روزهای فرد، ۳۰ : ۲۱ تا ۳۰ : ۲۳ به وقت ایران، نبوغ فردوسی را بیشتر بشناسیم و بشناسانیم.
اسناد: https://t.me/fkheradgara
بازپخش: https://t.me/shahname_goftar

Rules

۱- موضوع و هدف

شاهنامه‌خوانی از دیدگاه فردوسی خردگرا (با گویش امروز، برپایه ویرایش دکتر خالقی و دکتر کرازی، و گفتن نکته‌های تازه در چارچوب متن)
مبادله فایل‌:
‏ ‏ https://t.me/joinchat/RUI3-dgLZpxGzRWc

۲- زمان و بایگانی

روزهای فرد، از ساعت ۲۱ به وقت ایران و افغانستان فایل ضبط شده‌ با یک هفته تأخیر، در تلگرام به نشانی زیر در دسترس عموم است.
‏https://t.me/shahname_goftar

۳- شیوه‌ی ما شنیده شدن همه نظرها و برداشت‌هاست.

اگر با نظری موافقید که هیچ😊 وگرنه، برداشت مخالف خود را تنها یک‌ بار بیان کنید و دیگر پافشاری نفرمایید. زیرا ما به دنبال قانع کردن یکدیگر و صدور حکم قطعی نیستیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 17, 2022 4,200 +100 +2.5%
May 28, 2022 4,100 +100 +2.5%
May 14, 2022 4,000 +100 +2.6%
May 08, 2022 3,900 +100 +2.7%
April 24, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 19, 2022 3,700 +100 +2.8%
March 12, 2022 3,600 +812 +29.2%
November 24, 2021 2,788 +17 +0.7%
November 23, 2021 2,771 +10 +0.4%
November 21, 2021 2,761 +4 +0.2%
November 20, 2021 2,757 +22 +0.9%
November 17, 2021 2,735 +4 +0.2%
November 16, 2021 2,731 +26 +1.0%
November 14, 2021 2,705 +5 +0.2%
November 13, 2021 2,700 +4 +0.2%
November 12, 2021 2,696 +14 +0.6%
November 10, 2021 2,682 +39 +1.5%
November 05, 2021 2,643 +8 +0.4%
November 04, 2021 2,635 +9 +0.4%
November 02, 2021 2,626 +13 +0.5%
November 01, 2021 2,613 +14 +0.6%
October 31, 2021 2,599 +7 +0.3%
October 30, 2021 2,592 +5 +0.2%
October 29, 2021 2,587 +11 +0.5%
October 28, 2021 2,576 +349 +15.7%
August 26, 2021 2,227 +8 +0.4%
August 25, 2021 2,219 +3 +0.2%
August 24, 2021 2,216 +9 +0.5%
August 23, 2021 2,207 +8 +0.4%
August 22, 2021 2,199 +9 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs