گرجستانی نیکلا on Clubhouse

Updated: May 23, 2024
گرجستانی نیکلا Clubhouse
1.4k Followers
1k Following
@ngorjestani Username

Bio

*مقام ارشد سابق بانک جهانی با تجربه توسعه اقتصادی پنج دهه در کشورهایی که در حال تغییر و تحول هستند.
*نویسنده مجموعه دو جلدی به زبان انگلیسی: «فراتر از زمانه خود: میراث دکتر محمد مصدق در ایران و زویاد گامساخوردیا در گرجستان»، کتاب اول: «مصدق» و کتاب دوم: «زویاد».
https://amzn.to/2XzhWJe
*شرکت من در اتاق ها برای کنجکاوی فکری است و نشان دهنده تایید موضوعات یا دیدگاه های موجود در آن نیست.

*Former senior official of the World Bank with economic development experience spanning five decades in countries undergoing transformational change.
*Author of Ahead of their Time: The legacies of Mohammad Mosaddegh in Iran, and Zviad Gamsakhurdia in Georgia, 2021.The publication is in two volumes: Book 1: Mosaddegh; and Book 2: Zviad.
https://amzn.to/2XzhWJe
*My participation in rooms is for intellectual curiosity and does not indicate endorsement of the topics or positions therein.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 23, 2024 1,450 +19 +1.4%
April 20, 2024 1,431 +63 +4.7%
March 14, 2024 1,368 +22 +1.7%
February 21, 2024 1,346 +38 +3.0%
February 03, 2024 1,308 +22 +1.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users