ทนายมงคล ธุรกิจและกฎหมาย on Clubhouse

Updated: May 20, 2022
ทนายมงคล ธุรกิจและกฎหมาย Clubhouse
1.4k Followers
901 Following
Feb 24, 2021 Registered
@mongkolt Username

Bio

ทนายเม้งช่างเที่ยว
[ทนายสายธุรกิจ ที่ชอบทำเว็บไซต์ ท่องเที่ยว และ เป็นวิทยากร ]
คนธรรมดา ที่ชอบหา เพื่อน ความรู้ใหม่ และ เล่าสิ่งที่รู้
“หากพูดผิด หรือ ไม่ถูกใจ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้”
I value one thing above all : INTEGRITY
===
[MBA.,BBA.,B.Eng.(EE.),B.Law,
Cert.English,Web&Ecommerce]

นักธุรกิจ / นักพัฒนาเว็บไซต์ / วิศวกร / ทนายความ / วิทยากร
(Business Owner / Web Developper / Engineer / Attorney at Law / Trainer )
===
จัดรายการ Clubhouse :
✳️ Biz & Law CLUB “คุยธุรกิจและกฎหมาย”
✳️ FRIENDS : เพื่อน
✳️ สโมสรฝึกพูด : TOASTMASTER

Ⓜ️ เจ้าของสำนักงานทนายความ
⚖️ ทนายมงคล ธุรกิจและกฎหมาย
(ATTORNEY MONGKOL Business and Law)
“ซื่อสัตย์.จริงใจ.รับผิดชอบ”
AttorneyMongkol.com
- ว่าความ (Litigation)
- ร่างสัญญา ตรวจสัญญา (Contract Agreement)
- รับรองลายมือชื่อ และ เอกสาร (Notary Public)
- ติดตามทวงถามหนี้ (Debt Collection)
- ปรึกษาธุรกิจ และ การลงทุน (Business and Investment Consultation)
- จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
- ทำเว็บไซต์ (Web Development)

Ⓜ️ M Training and Consulting
TrainingThai.info
🧑🏻‍🏫 วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง
- การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
- การตลาด การขาย (Marketing & Selling)
- การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
- การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)
- การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
- การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Mgnt.)
- ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
- ธุรกิจเบื้องต้น (Fundamental of Business)
- การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
- กฎหมาย (Law)
- จิตภาษา (NLP: Neuro Linguistic Programming)

❤️ อดีต General Manager, Marketing Specialist, Project Engineer, System Engineer
...
🕺🏻 นำเที่ยวต่างประเทศ เพราะชอบท่องเที่ยว
(มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ & Tour Leader)
...
🖌 นักเขียน ผู้แต่งหนังสือ

👨🏻‍💻
เล่าเรื่อง ใน Blockdit.com/MongMeng
YouTube.com/MongMeng
เรื่องฝึกอบรมที่ Facebook.com/TrainerMongkol
เรื่องกฎหมายที่ FB.com/AttorneyMongkol
========
🙋🏻‍♂️ ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย แก่เจ้าของธุรกิจ หรือ Start-up
========
📞 0817168711 LineOA= @zru5884r
========

Invited by: Evgeniy Zhukovets

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 18, 2021 1,400 +100 +7.7%
September 23, 2021 1,300 +354 +37.5%

Member of

More Clubhouse users