Parents School by Kru Ple on Clubhouse

Parents School by Kru Ple Clubhouse
2.7k Members
Updated: Sep 2, 2023

Description

12218ห้องเรียนสำหรับพ่อแม่ ที่เปิดให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป็นครูซึ่งกันและกัน สร้างอนาคตที่ถูก ด้วยการสร้างลูกให้ดีงาม
สิทธิ์ในการเปิดบทสนทนา: สิทธิ์เป็นจองทุกคนที่เป็นสมาชิก ในการปรึกษาหารือกัน บนพื้นที่สร้างสรรค์ และปลอดภัย โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น: ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ โดย ผู้ร่วมฟังมุ่งเน้นการฟังแบบไม่ตัดสินความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น นอกจากนอมรับว่าความเป็นจริงคนเราคิดแตกต่างกันได้ และร่วมหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของผู้คน

Rules

สิทธิ์ในการเปิดบทสนทนา

สิทธิ์เป็นจองทุกคนที่เป็นสมาชิก ในการปรึกษาหารือกัน บนพื้นที่สร้างสรรค์ และปลอดภัย โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น

ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ โดย ผู้ร่วมฟังมุ่งเน้นการฟังแบบไม่ตัดสินความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น นอกจากนอมรับว่าความเป็นจริงคนเราคิดแตกต่างกันได้ และร่วมหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของผู้คน

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 02, 2023 2,735 +9 +0.4%
August 05, 2023 2,726 +5 +0.2%
July 04, 2023 2,721 +2 +0.1%
April 08, 2023 2,719 +5 +0.2%
March 13, 2023 2,714 +14 +0.6%
June 01, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 09, 2022 2,600 +75 +3.0%
November 16, 2021 2,525 +16 +0.7%
October 31, 2021 2,509 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,508 +184 +8.0%
August 27, 2021 2,324 +2 +0.1%
August 26, 2021 2,322 +4 +0.2%
August 25, 2021 2,318 +3 +0.2%
August 24, 2021 2,315 +5 +0.3%
August 23, 2021 2,310 +2 +0.1%
August 20, 2021 2,308 -1 -0.1%
August 19, 2021 2,309 +2 +0.1%
August 18, 2021 2,307 +3 +0.2%
August 17, 2021 2,304 +8 +0.4%
August 16, 2021 2,296 +11 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs