ജോയിഷ് ജോസ് on Clubhouse

ജോയിഷ് ജോസ് Clubhouse
309 Followers
324 Following
May 30, 2021 Registered
@joishjose Username

Bio

വിശുദ്ധന്മാരുടെ അതിവിശുദ്ധ ലോകത്ത് അവിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നൊരുവന്‍.സദാചാര ബോധമില്ലാത്തവന്‍.

https://chat.whatsapp.com/EZ5mAUXsbrU5mWaq4h9Q9G


എന്‍റെ വായന ഗ്രൂപ്പാണ്.ആദ്യ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും നിറഞ്ഞതിനാല്‍ ഇത് മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പാണ്.
താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിന്‍ ചെയ്യാം

ഫോണ്‍.9656935433

Invited by: Lekshmi Dinachandran

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
August 31, 2022 309 +2 +0.7%
July 25, 2022 307 +1 +0.4%
June 18, 2022 306 -13 -4.1%
April 03, 2022 319 +7 +2.3%
February 05, 2022 312 +6 +2.0%
December 29, 2021 306 +1 +0.4%
November 21, 2021 305 +4 +1.4%
October 13, 2021 301 +33 +12.4%
September 06, 2021 268 +218 +436.1%

Charts

More Clubhouse users