Queen qurux on Clubhouse

Updated: Apr 28, 2024
Queen qurux Clubhouse
1k Followers
1.2k Following
Apr 28, 2021 Registered
@jiiju Username

Bio

™️**🅾️🅝︎🅔︎🥷🏿🏆 ☀︎☀︎⚜️☀︎ ⓂⓎ T͜͡E͜͡🅰M͜͡ 🏆☀︎☀︎⚜️☀︎ ███████████████████████ 🌴꧁☞🩸⚔️O͜͡N͜͡E͜͡ ͜͡N͜͡A͜͡T͜͡I͜͡O͜͡N͜͡ ͜͡O͜͡N͜͡E͜͡ ͜͡L͜͡O͜͡V͜͡E͜͡🐐 ☜꧂ ██████‎███████‎██████‎████G͜͡U͜͡D͜͡🅾🅾M͜͡I͜͡Y͜͡E͜͡:͜͡ 👉🏿 ♛𝙢𝙞𝙣𝙣𝙖 حمود
K͜͡U͜͡ ͜͡X͜͡I͜͡G͜͡E͜͡E͜͡N͜͡K͜͡ 🅰: 👉🏿 𝘓𝘪𝘥𝘶𝘶 𝘈𝘥𝘢𝘮𝘴
N҇A҇🅱A҇D҇O҇O҇N҇K҇🅰: 👉🏿𝘚𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳 𝘚𝘓𝘠

Invited by: Dj Ciise

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 28, 2024 1,055 +3 +0.3%
March 18, 2024 1,052 +2 +0.2%
February 25, 2024 1,050 +6 +0.6%
February 08, 2024 1,044 +8 +0.8%
January 21, 2024 1,036 +13 +1.3%
January 05, 2024 1,023 +17 +1.7%
December 20, 2023 1,006 +78 +8.5%
November 25, 2022 928 -5 -0.6%
August 01, 2022 933 +98 +11.8%
June 25, 2022 835 +24 +3.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users