✪MUHSIN C̶I̶I̶L̶T̶I̶R̶E̶ 🄲🄻🅄🄱 on Clubhouse

✪MUHSIN C̶I̶I̶L̶T̶I̶R̶E̶  🄲🄻🅄🄱 Clubhouse
1.6k Members
👋 Clubhouse Topic
Updated: Sep 25, 2022

Description

Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ✪Mᴜʜsɪɴ C̶I̶I̶L̶T̶I̶R̶E̶ 🄲🄻🅄🄱

👋🇸🇴🔥🖤

𝙇𝙀𝙏𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙉𝙀𝘾𝙏🗣️⤵️

|ᘜ=muhsin_ciiltire_

👻𝙪𝙨𝙢𝙖𝙞𝙡𝙘𝙞𝙞𝙡𝙩𝙞𝙧𝙚

Rules

1️⃣

I᙭TIᖇᗩᗰKᑌ ᗯᗩ ᗰᑌᕼIIᗰ🙏

2️⃣

ᑫᗩᗷYᗩᒪᗩᗪ IO ՏIYᗩՏᗩᗪ ᗯᗩKᗩ ᗰᗩᗰᑎᑌᑌᑕ ❌

3️⃣

OᑎᒪY ᑫOᒪKᗩ ᖴOᒪᒪOᗯ ᗪᕼᗴᕼ ՏI ᗰᗴᗰᗷᗴᖇ ᒪᗩᘜᗩᘜᗩ ᗪᕼIᘜO🙏

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,600 +43 +2.8%
November 17, 2021 1,557 -5 -0.4%
November 12, 2021 1,562 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,561 -2 -0.2%
November 10, 2021 1,563 -1 -0.1%
November 09, 2021 1,564 -2 -0.2%
November 08, 2021 1,566 -1 -0.1%
November 05, 2021 1,567 -2 -0.2%
November 04, 2021 1,569 -4 -0.3%
November 03, 2021 1,573 -4 -0.3%
November 01, 2021 1,577 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,578 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,579 -3 -0.2%
October 27, 2021 1,582 +136 +9.5%
August 26, 2021 1,446 +12 +0.9%
August 24, 2021 1,434 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,433 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,432 +5 +0.4%
August 20, 2021 1,427 +28 +2.1%
August 16, 2021 1,399 -1 -0.1%
August 15, 2021 1,400 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs