ഇമ്രു ഇമ്രു on Clubhouse

Updated: May 4, 2024
ഇമ്രു ഇമ്രു Clubhouse
1.6k Followers
2.8k Following
@imruu7594 Username

Bio

ചില സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കിരുന്നു കരയുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സങ്കടങ്ങൾ ഒളിലൊതുക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ചിരിക്കുന്നത് wattsup.7356339002

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 04, 2024 1,630 +1 +0.1%
March 21, 2024 1,629 +1 +0.1%
March 04, 2024 1,628 +2 +0.2%
February 11, 2024 1,626 +1 +0.1%
January 24, 2024 1,625 +2 +0.2%
January 08, 2024 1,623 +23 +1.5%
May 27, 2022 1,600 -100 -5.9%
March 27, 2022 1,700 +100 +6.3%
October 31, 2021 1,600 +1,571 +5,417.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users