പച്ചക്കുതിര in കേരള on Clubhouse

പച്ചക്കുതിര in കേരള Clubhouse
999 Members
Updated: Mar 24, 2024

Description

"സിനിമയും🎥സംഗീതവും🎶 ജീവിതവും🗿കുറച്ച് ഓർമ്മകൾളും"

മലയാളസിനിമ ശബ്ദരേഖ :- O𝑛 ᵗʰᵃ 📻
🎼🎼💔📻🎧 DJ
ഇതിൽ വരുന്ന ആരെയും മോശമായി പെരുമറരുത്: ഇതിൽ വരുന്നവർ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളം വെയ്ക്കാരുത്!
മോഡറേറ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക.: ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകും
നിങ്ങളുടെ നമ്പർ, മെയിൽ ID എന്നിവ അറിയത്തവർക്ക് കൊടുക്കരുത്!: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, whatup ഇവ നൽകിയാൽ പിന്നിട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികൾ അല്ല !

Rules

ഇതിൽ വരുന്ന ആരെയും മോശമായി പെരുമറരുത്

ഇതിൽ വരുന്നവർ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളം വെയ്ക്കാരുത്!

മോഡറേറ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക.

ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകും

നിങ്ങളുടെ നമ്പർ, മെയിൽ ID എന്നിവ അറിയത്തവർക്ക് കൊടുക്കരുത്!

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, whatup ഇവ നൽകിയാൽ പിന്നിട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികൾ അല്ല !

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 24, 2024 999 +1 +0.2%
February 02, 2024 998 +1 +0.2%
December 20, 2023 997 0 0.0%
November 08, 2023 997 +1 +0.2%
October 09, 2023 996 +4 +0.5%
September 09, 2023 992 0 0.0%
August 11, 2023 992 -1 -0.2%
July 10, 2023 993 0 0.0%
June 17, 2023 993 -2 -0.3%
March 16, 2023 995 +2 +0.3%
February 04, 2023 993 +1 +0.2%
January 31, 2023 992 +1 +0.2%
November 12, 2022 991 +1 +0.2%
October 30, 2022 990 +1 +0.2%
October 10, 2022 989 -1 -0.2%
September 12, 2022 990 -1 -0.2%
August 27, 2022 991 +2 +0.3%
July 25, 2022 989 +1 +0.2%
July 12, 2022 988 +1 +0.2%
June 29, 2022 987 -1 -0.2%
June 23, 2022 988 -4 -0.5%
June 16, 2022 992 +1 +0.2%
June 03, 2022 991 -1 -0.2%
May 27, 2022 992 -3 -0.4%
May 21, 2022 995 +2 +0.3%
May 14, 2022 993 -2 -0.3%
April 23, 2022 995 -3 -0.4%
April 09, 2022 998 +1 +0.2%
April 03, 2022 997 +1 +0.2%
March 27, 2022 996 -2 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs