Ismail Hidig on Clubhouse

Updated: Jun 26, 2022
Ismail Hidig Clubhouse
12.8k Followers
2.1k Following
Feb 28, 2021 Registered
@hidigqm Username

Bio

👩𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗞𝗔𝗦𝗢𝗪🦁🔥


♡𝕿𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉, 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖗𝖊
𝖆 𝖒𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗. 𝖙𝖔 𝖔𝖚𝖗 𝖋𝖆𝖒𝖎𝖑𝖞,
𝖄𝖔𝖚 𝖆𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖞𝖑𝖉"Y̺͆a̺͆y̺͆n̺͆a̺͆ k̺͆u̺͆ x̺͆i̺͆d̺͆h̺͆i̺͆n̺͆ q̺͆a̺͆l̺͆a̺͆d̺͆a̺͆a̺͆d̺͆k̺͆i̺͆i̺͆
H̺͆o̺͆r̺͆e̺͆ n̺͆o̺͆l̺͆o̺͆w̺͆ n̺͆o̺͆l̺͆o̺͆s̺͆h̺͆a̺͆ s̺͆o̺͆c̺͆o̺͆t̺͆a̺͆"㋡

𝓢𝓷𝓪𝓹: 𝗵𝗶𝗱𝗶𝗴00👻

Invited by: Moe Hakiimi

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 29, 2022 12,800 -100 -0.8%
May 28, 2022 12,900 -200 -1.6%
May 26, 2022 13,100 -100 -0.8%
April 02, 2022 13,200 -100 -0.8%
December 16, 2021 13,300 +100 +0.8%
December 09, 2021 13,200 +200 +1.6%
December 01, 2021 13,000 +200 +1.6%
November 24, 2021 12,800 +200 +1.6%
November 09, 2021 12,600 +100 +0.8%
November 01, 2021 12,500 +100 +0.9%
October 28, 2021 12,400 +100 +0.9%
October 24, 2021 12,300 +100 +0.9%
October 17, 2021 12,200 +100 +0.9%
October 10, 2021 12,100 +100 +0.9%
October 03, 2021 12,000 +100 +0.9%
September 27, 2021 11,900 +100 +0.9%
September 24, 2021 11,800 +100 +0.9%
September 22, 2021 11,700 +383 +3.4%
August 27, 2021 11,317 +18 +0.2%
August 23, 2021 11,299 +7 +0.1%
August 21, 2021 11,292 +42 +0.4%
August 06, 2021 11,250 +1 +0.1%
August 02, 2021 11,249 -6 -0.1%
July 31, 2021 11,255 -5 -0.1%
July 28, 2021 11,260 -2 -0.1%
July 26, 2021 11,262 -3 -0.1%
July 25, 2021 11,265 +1 +0.1%
July 24, 2021 11,264 +13 +0.2%
July 23, 2021 11,251 +13 +0.2%
July 20, 2021 11,238 -5 -0.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users