Seyed Hadi Hashemzadeh on Clubhouse

Updated: Apr 27, 2024
Seyed Hadi Hashemzadeh Clubhouse
3.6k Followers
2.3k Following
@hadihashemzadeh Username

Bio

Toronto Canada
Finance مدیریت مالی
Law حقوق
Aviation الکترونیک هواپیمایی
🌹🌷جغد فرتوتی هما شد، هیچ کس چیزی نگفت
موشی آمد اژدها شد، هیچ کس چیزی نگفت

آن که رسم کدخدایی را غلط اعلام کرد
کم کمک خود کدخدا شد، هیچ کس چیزی نگفت

ملتی که برج در برجش نشان از جشن داشت
ماه در ماهش عزا شد، هیچ کس چیزی نگفت

شیخ از "الله اکبر"، "کبر" را برداشت کرد
رفت بالا "کبریا" شد، هیچ کس چیزی نگفت

از نماز بی وضو چیزی نمی گویم ولی
روزه ها بی "ربنا" شد، هیچ کس چیزی نگفت

هر حرامی کم کم از منبر حلالیت گرفت
مثل این که کودتا شد، هیچ کس چیزی نگفت

چارچنگولی ربا افتاد روی بانک ها
این ربا هستی ربا شد، هیچ کس چیزی نگفت

مرزهای علم و دانش در افاضات شیوخ
دائما هی جا به جا شد، هیچ کس چیزی نگفت

هر چه مسئول آمد از بس بود خالص، دزد شد
دزدی اش هم بر ملا شد، هیچ کس چیزی نگفت

آن که فرت و فرت از ارض و سما تفسیر داشت
کاسب ارز و طلا شد، هیچ کس چیزی نگفت

نرم نرمک کل بیت المال هاپولی شد
پول ها پخش و پلا شد، هیچ کس چیزی نگفت

آب و خاک و کوه و دشت و نفت و گاز
جنگل و دریا فنا شد، هیچ کس چیزی نگفت

فقر لامصب فقط در قشر مستضعف نماند
بانوا هم بینوا شد، هیچ کس چیزی نگفت

ظلم عین سگ پرید و پاچه ما را گرفت
گرچه دردش جانگزا شد، هیچ کس چیزی نگفت

کارگر زندانی اما کارفرمای شریف(!)
راهی آنتالیا شد، هیچ کس چیزی نگفت

آن معلم کنج زندان ، مختلس هم که رها شد،
هیچ کس چیزی نگفت

اسم قرآن و نبی بردند ولی، دیدید با اسلام چه هاشد ؟
هیچ کس چیزی نگفت😔

وعده آزادی و نفت و چه ها شد ،مجلس و قیرش رها شد ،
هیچ کس چیزی نگفت

لاله ها رویید از خون جوانان وطن
آن که جیکی زد جزا شد، هیچ کس چیزی نگفت

این جهنم وعده بود در آن جهان ،اما چرا
این زمان ما را سزا شد ؟
هیچ کس چیزی نگفت

من نمی دانم کدامین شیر فاسد خورده ای
باعث این وضع ما شد، هیچ کس چیزی نگفت ...
❤️

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 27, 2024 3,631 +221 +6.5%
March 17, 2024 3,410 +145 +4.5%
February 24, 2024 3,265 +120 +3.9%
February 07, 2024 3,145 +148 +5.0%
January 21, 2024 2,997 +183 +6.6%
January 04, 2024 2,814 +191 +7.3%
December 19, 2023 2,623 +202 +8.4%
December 04, 2023 2,421 +220 +10.0%
November 20, 2023 2,201 +150 +7.4%
November 09, 2023 2,051 +114 +5.9%

Charts

Member of

More Clubhouse users