➳Gayu HopeMikaelson V on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
➳Gayu HopeMikaelson V Clubhouse
1.4k Followers
1.2k Following
@gayu_brownie Username

Bio

Singing is my soul 🎼🎤
ʄօʟʟօա քǟռʊ ɖǟ ֆɛ𐀀ɦǟ քǟɨʏǟʟɛ 😉😉😁

😈࿈࿅🅾🆆🅽🅴🆁 🅾🅵 🆅🅰🅼🅿🅸🆁🅴 🅳🅸🅰🆁🅸🅴🆂 🆁🅴🆃🆄🆁🅽 ࿅࿈🔥

꧁😜ꂦꈤꍟ ꂦꎇ ꓄ꃅꍟ ꍏꀸꎭꀤꈤ ꂦꎇ ꓄ꍟꍏ ꀘꍏꀸꍏꀤ ꀘꍏꈤꈤꍏꎭꍏ😍꧂

ᨖ҉ L҉ e҉ a҉ d҉ e҉ r҉ O҉ f҉ M҉ u҉ s҉ i҉ c҉ W҉ a҉ v҉ e҉ s҉ ᯼҉

࿇ʆḙᾰᖱḙԻ ✺ḟ ʆ!ḟḙ !ṧ ṽḙԻ⑂ ṧℏ✺Իт ℵᾰℵ♭ᾰ༈

◼ⱠɆ₳ĐɆⱤ Ø₣ ⱠØ₦ɆⱠ₮ Ⱨ₳₦ ₦₳₦₲₳ łⱤɄ₭Ø₥⬛

R˟˚o˟˚y˟˚a˟˚l˟˚ E˟˚n˟˚t˟˚r˟˚y˟˚ O˟˚n˟˚ 1˟˚0˟˚ s˟˚e˟˚p˟˚ 🎂🎂😉❤️

ℂᎾℳℳℐᏆᏆℰⅅ ᏇℐᏆℋ ᏆℛᎯᏉℰℒℒℐℕᎶ...♥️

ϰ♗↳↳ ☂♄€♔ ω♗☂♪ ♔☿ ⓢ☋☾☾€ⓢⓢ ..♭☋☈☈☿ ☂♄€♔ ω♗☂♄ ♔☋ ⓢ♔♗↳€ 🔥🔥💯

ꈼN̶↦ꈼa̶↦ꈼm̶↦ꈼa̶↦ꈼk̶↦ꈼu̶↦ ꈼs̶↦ꈼo̶↦ꈼo̶↦ꈼr̶↦ꈼu̶↦ ꈼt̶↦ꈼh̶↦ꈼa̶↦ꈼn̶↦ ꈼm̶↦ꈼu̶↦ꈼk̶↦ꈼi̶↦ꈼa̶↦ꈼm̶↦😜😁

7 ᎥᏕ ᏁᎧ𐐆 ᏠᏬᏕ𐐆 Ꮧ ᏁᏬᎷᏰᏋᏒ ...Ꭵ𐐆Ꮥ ᏗᏁ ᏋᎷᎧ𐐆ᎥᎧᏁ💛💛♥️

A̾l̾w̾a̾y̾s̾ m̾u̾s̾i̾c̾ i̾s̾ t̾h̾e̾ o̾n̾l̾y̾ o̾n̾e̾ t̾h̾i̾n̾g̾ t̾h̾a̾t̾ g̾i̾v̾e̾s̾ m̾e̾ s̾m̾i̾l̾e̾ 🎶🎶

ℒℐᏉℰ ᎽᎾUℛ ᎾᏇℕ ℒℐℱℰ....ⅅᎾℕᏆ ℂᎯℛℰ ᎯℬᎾUᏆ ᎾᏆℋℰℛЅ💯🤣ℱUℂᏦ ℐᏆ Uℙ ...

ḟԻ!ḙℵᖱṧ ᾰԻḙ Պ⑂ ✺ℵʆ⑂ ḟᾰՊ!ʆ⑂😘❤️

R˟˚e˟˚d˟˚ s˟˚u˟˚i˟˚t˟˚s˟˚ m˟˚e˟˚ ❤️...b˟˚u˟˚t˟˚ s˟˚e˟˚c˟˚r˟˚e˟˚t˟˚ l˟˚o˟˚v˟˚e˟˚ i˟˚s˟˚ b˟˚l˟˚a˟˚c˟˚k˟˚ 🖤🖤

ຮḭgᏲt ᾀᕍḭḳᾀᖇᕍᏲᙈ℄ᾀ Ṉᾀ ᏨᏲᾀᖇḳᾀᖇᾀvᾀtᏲḭẙᾀᕍᾀᾀᾀᾀ😜😜😉...

નயનϓ૬ ԲનԼԼіกց іก Լଇν૯ யіҬસ Ъіқ૯ 💋😍...૬ଇЯЯϓ Ъଇϓ૬૬૬😁

Ꮧ Ꮑ Ᏸ Ꮧ Ꮙ Ꮧ Ꮑ Ꮆ Ꮧ Ꮧ Ꮑ Ᏸ Ꭷ Ꮄ Ꮼ Ꭾ Ꭷ Ꮑ Ꮆ Ꮧ ♥️💯

ᏢᎬᎿ ᏝᎾᏉᎬᏒ👻😘

Ð@∂∂¥'﹩ ʟℐ⊥⊥ʟε ℘яℐηḉε﹩﹩🤫😍

ᑕᖺᗝᙅᗝᒪᗩtᙓ + ᓮᙅᙓ ᙅᖇᙓᗩᙢ = ᕮჯtᖇᙓᙢᙓ ᒪᗝⅤᙓ 🍨🍫

ᏞᎥfᎬ suᏟᏦs 🔞🖕💯💯

€☠☂☈€♔€ ♫☂☋☈€ ↳⊙✓€☈

ɖօռ𐀀 ʟɛ𐀀 ǟռʏ օռɛ ɮʀɛǟᏦ ʏօʊ ɦɛǟʀ𐀀 👿...♇ʆศƴ ཡརຮཛʆƴ🤫🖕

🅦̣̣̣ 🅗̣̣̣ 🅐̣̣̣ 🅣̣̣̣ 🅨̣̣̣ 🅞̣̣̣ 🅤̣̣̣ 🅖̣̣̣ 🅘̣̣̣ 🅥̣̣̣ 🅔̣̣̣ 🅘̣̣̣ 🅢̣̣̣ 🅦̣̣̣ 🅗̣̣̣ 🅐̣̣̣ 🅣̣̣̣ 🅨̣̣̣ 🅞̣̣̣ 🅤̣̣̣ 🅖̣̣̣ 🅔̣̣̣ 🅣̣̣̣ ...(кѦґмѦ ї﹩ Ѧ ♭◎◎м℮ґѦηℊ)💯💯💯🔥🔥

λÐÐł₡₸EÐ ₸Ø ₡Ʀ7 ( ₸ҤE GØλ₸)🤫♥️♥️👻🔥

I꙲    f꙲     u꙲     g꙲    o꙲    n꙲    n꙲    a꙲     l꙲    o꙲    v꙲    e꙲     m꙲    e꙲     t꙲    h꙲    e꙲    n꙲     u꙲    r꙲     s꙲    t꙲    r꙲    i꙲    c꙲    t꙲    l꙲    y꙲     m꙲    i꙲    n꙲    e꙲     f꙲    o꙲    r꙲    e꙲    v꙲    e꙲    r꙲    😜🔞🔞

I҉ m҉ t҉ h҉ e҉ d҉ e҉ v҉ i҉ l҉ o҉ f҉ m҉ y҉ o҉ w҉ n҉ w҉ o҉ r҉ l҉ d҉ 👿👿

⟅L⟆⟅o⟆⟅v⟆⟅e⟆ ⟅m⟆⟅y⟆⟅s⟆⟅e⟆⟅l⟆⟅f⟆

ꂑꁲꂵ ꁲ ꋰꁲꂠ ꁅꂑꌅ꒒ ...i⃫   l⃫  i⃫  k⃫  e⃫   w⃫  h⃫  i⃫  s⃫  k⃫  e⃫  y⃫  y⃫  🍻🥂

⊰I⊱⊰m⊱ ⊰t⊱⊰h⊱⊰e⊱ ⊰p⊱⊰e⊱⊰r⊱⊰s⊱⊰o⊱⊰n⊱ ⊰w⊱⊰h⊱⊰o⊱ ⊰d⊱⊰o⊱⊰n⊱⊰t⊱ ⊰c⊱⊰a⊱⊰r⊱⊰e⊱ ⊰a⊱⊰b⊱⊰o⊱⊰u⊱⊰t⊱ ⊰d⊱⊰e⊱⊰a⊱⊰t⊱⊰h⊱🔥🔥💯

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 17, 2022 1,400 -100 -6.7%

More Clubhouse users