ജിംബ്രൂക്ക Pkd on Clubhouse

Updated: Jul 10, 2023
ജിംബ്രൂക്ക Pkd Clubhouse
156 Followers
235 Following
Jun 5, 2021 Registered
@firupkd Username

Bio

ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അല്ലാത്തതിനെ ആദ്യമെ ഒഴിവാക്കുക എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളാൽ സ്നേഹിക്കപെടുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കി ആ തോന്നലിൽ അവർ സന്തോഷികുമ്പോൾ പാതി വഴിയിൽ ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരരുത് അവർ നിങ്ങളെ മനസിലാക്കി സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒഴിവാക്കൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയാകാതെ അവർ തിരിഞ്ഞു നടന്നേക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ മുറിവുണക്കാനോ നീറ്റൽ മാറ്റാനോ ഒരു ദൈവത്തിനും ഒരു മോട്ടിവേഷനും ആവില്ല. സ്നേഹം അത് സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച് മാറുന്നതാവരുത് അങ്ങനെ മാറുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം...

Invited by: Muhammed Yasar Mancheri

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 10, 2023 156 +2 +1.3%
September 30, 2022 154 -1 -0.7%
August 09, 2022 155 +1 +0.7%
May 27, 2022 154 -2 -1.3%
April 19, 2022 156 -1 -0.7%
March 11, 2022 157 +4 +2.7%
January 13, 2022 153 +6 +4.1%
December 07, 2021 147 +7 +5.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users