Eakaphop Luara on Clubhouse

Updated: Sep 25, 2022
Eakaphop Luara Clubhouse
19.8k Followers
121 Following
Feb 13, 2021 Registered
@eakapop_112 Username

Bio

No pain No gain
ผู้ก่อตั้งอาชีวะ”ฟันเฟืองประชาธิปไตย”Since2010
ผู้ลี้ภัยมาตรา112(ธ.ค.ปี2556)ในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ผู้ต้องคดีไม่ไปรายงานตัวกับ คสช.(2557)ในรัฐบาลประยุทธ์
ผู้ต้องโทษความอาญาแผ่นดิน ในหมวดหมู่พระมหากษัตริย์ จนนำไปสู่การเพิกถอนสัญชาติและยกเลิกหนังสือเดินทาง เป็นเหตุให้ต้องเป็นบุคคลไร้สัญชาติในช่วงเวลาหนึ่ง


Living in New Zealand and I am a CAR LOVER!!!

Invited by: Nuttigar Woratunyawit

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 25, 2022 19,800 -100 -0.6%
February 07, 2022 19,900 +100 +0.6%
January 23, 2022 19,800 +100 +0.6%
January 09, 2022 19,700 +100 +0.6%
January 01, 2022 19,600 +100 +0.6%
December 25, 2021 19,500 +100 +0.6%
December 18, 2021 19,400 +300 +1.6%
December 03, 2021 19,100 +100 +0.6%
November 10, 2021 19,000 +300 +1.7%
November 06, 2021 18,700 +200 +1.1%
November 02, 2021 18,500 +100 +0.6%
October 18, 2021 18,400 +100 +0.6%
October 15, 2021 18,300 +100 +0.6%
October 04, 2021 18,200 +100 +0.6%
September 23, 2021 18,100 +743 +4.3%
August 27, 2021 17,357 +99 +0.6%
August 26, 2021 17,258 +156 +1.0%
August 25, 2021 17,102 +2,634 +18.3%
August 06, 2021 14,468 +138 +1.0%
August 04, 2021 14,330 +76 +0.6%
August 02, 2021 14,254 +42 +0.3%
August 01, 2021 14,212 +24 +0.2%
July 31, 2021 14,188 +47 +0.4%
July 28, 2021 14,141 +14 +0.1%
July 27, 2021 14,127 +17 +0.2%
July 25, 2021 14,110 +20 +0.2%
July 24, 2021 14,090 +17 +0.2%
July 23, 2021 14,073 +80 +0.6%
July 22, 2021 13,993 +43 +0.4%
July 20, 2021 13,950 +45 +0.4%

Charts

Member of

More Clubhouse users