کیالی on Clubhouse

کیالی Clubhouse
1.5k Followers
1.6k Following
@dr.alikeyali61 Username

Bio

💚 معلم 💚

🏳موجودی در پی وجود🏁

⭐مرکز افتاد برون، بس‌که بشد دایره تنگ

📍شیراز

⭐💙💙استقلال💙💙⭐

⭐فالو کردن همکاران معلم و هم‌فکران، لازم و واجب میدانم.

⭐دکترای سوخت‌وساز و تغذیه ورزشی

💚🟢💚🟢

⭐درود بر مخالف من

⭐تجزیه‌طلب و منافقین خط‌قرمز🚫🚫🚫

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 06, 2023 1,500 +200 +15.4%
August 10, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 17, 2022 1,200 +100 +9.1%
June 04, 2022 1,100 +120 +12.3%
April 27, 2022 980 +186 +23.5%
March 19, 2022 794 +289 +57.3%
January 21, 2022 505 +267 +112.2%
December 14, 2021 238 +196 +466.7%

Charts

More Clubhouse users