Zubair Lt.Col(Rtd.) on Clubhouse

Updated: Feb 16, 2024
Zubair Lt.Col(Rtd.) Clubhouse
1.2k Followers
997 Following
Jun 26, 2021 Registered
@chancellorsfoot Username

Bio

Graduate of the Malaysian National Defense University. (UPNM) and The Islamic University of Maldives. Former Legal Advisor to the Chief of Defense Force.

ބޭރުން ޤައުމަށް އަންނަ ފިތުނަ، ބާޣީބާރު،ލާދީނީކަންކަން އަދި ސިފަނުބައި އޮއެވަރު ނެތިކުރާނީ އެންމެން އެކުވެގެން

Invited by: Ismail Rafeeq

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 16, 2024 1,292 +9 +0.8%
January 29, 2024 1,283 +8 +0.7%
January 12, 2024 1,275 +5 +0.4%
December 27, 2023 1,270 +11 +0.9%
December 11, 2023 1,259 +8 +0.7%
November 27, 2023 1,251 +151 +13.8%
September 06, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 02, 2022 1,000 +12 +1.3%
April 25, 2022 988 +25 +2.6%
March 18, 2022 963 +54 +6.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users