അരുണിമ . on Clubhouse

Updated: May 10, 2024
അരുണിമ . Clubhouse
1.7k Followers
896 Following
Jun 4, 2021 Registered
@arunima98 Username

Bio

🌼കിനാവ്പെറ്റ അക്ഷര പിശകാണ്... ഞാൻ🌼


മിണ്ടി വരുന്ന എല്ലാവരോടും എല്ലായിപ്പോഴും മിണ്ടണമെന്നില്ല.
സൂക്ഷിച്ച് വരുക, പോവുക😊
വോകെ ബെെ😌

സ്നേഹമെന്ന്
തോന്നുന്ന ഒന്നിനെ
കണ്ടെത്തുക തന്നെ
ചെയ്യും!! 🙃🦋

Invited by: AJEESH V K

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 10, 2024 1,726 -2 -0.2%
March 24, 2024 1,728 +2 +0.2%
February 14, 2024 1,726 -1 -0.1%
January 27, 2024 1,727 +1 +0.1%
January 11, 2024 1,726 +7 +0.5%
December 25, 2023 1,719 +2 +0.2%
December 10, 2023 1,717 +7 +0.5%
November 25, 2023 1,710 +7 +0.5%
November 03, 2023 1,703 +1 +0.1%
October 25, 2023 1,702 +2 +0.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users