آرمین زر افشان on Clubhouse

Updated: Nov 30, 2023
آرمین زر افشان Clubhouse
2.7k Followers
2.7k Following
@armin.zarafshan Username

Bio

با خودت قهر نکن ، تو تنها کسی هستی که میتونی خودتو نجات بدی !

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻

نور از جایی در تو رسوخ خواهد کرد ، که زخم خورده ای .... زخم های ما دریچه ی ورود نور به زندگی ما هستند

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻

هرچه آرام تر شوی بیشتر خواهی شنید ، تلاطم هایت را خاموش کن ، هستی با تو به سخن خواهد امد

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻

گاهی باید فرو ریخته شوی برای «بنای جدید »

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻

تو اتفاقی نیستی ! هستی به تو نیاز داره .بدون تو چیزی در این جهان کم خواهد بود ، هیچکس نمیتونه جایگزین تو باشه

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻

وقتی هستی را می پذیری
هستی نیز تو را می پذیرد.
وقتی رد میکنی رد میشوی.

تو توسط هستی بازتاب داده میشوی.
هر کاری با هستی کنی با تو همان می کند.

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

به هرکجا که می روی با خودت ملاقات میکنی .تو جهنم و بهشت خودت هستی


◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

چشم از پنجره بردار ! منجی در آیینه ست

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

هیچکس برای نجات تو نمیاد ! بلند شو‌

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

تنها کسی که میتونه تو رو از وسط این جهنم بیرون بکشه ، خودتی ! ادامه بده و بی خیال رویاهات نشو

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

ما تبدیل به افکارمان میشویم

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

شما پادشاهی هستید که خواب میبینه گداست، از خواب برخیز !

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

وقتی تو از آب های عمیق عبور میگذری، من با تو خواهم بود . مشکلات بر تو‌چیره نخواهد شد

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

من در جستحوی چه هستم ؟ من ، همان او هستم ، گوهر اواز طریق من سخن می گوید . من در واقع در جستجوی یافتن خودم هستم

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

دینم عشق است و هر قلبی معبد آن است

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

من در جستجوی خدا بودم و تنها خودم را یافتم و در جستجوی خودم بودم و تنها خدا را یافتم

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

صدایی وجود داره که از واژه ها استفاده نمیکنه ، به آن کوش کن !

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

واژه های بیشتری نمیشنوم ، تنها صدایی در درون را میشنوم ، اولین چیزی ک او گغت را بیاد دارم : ما فراتر از واژه ها هستیم

◾◾◾◽◽◽◾◾◾🔻🔺

به دنبال روشنایی در تاریکی سرگردانند ، بی آنکه بدانند نور در دل تاریکیست


🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

وقتی شما نباشید، کل می شوید
وقتی شما هستید، منیتی ناخوشایند می شوید
وقتی شما نباشید، تمام وسعت هستی را برای بودن دارا می شوید
هیچ باشید تا همه چیز حاصل شود
بمیرید تا یک خدا شوید


🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

جهان هستی باز است
اما تو بسته هستی
جهان هستی ساده و در دسترس است
اما تو مانند ماز پیچیده ایی
جهان هستی سالم و سلامت است
اما تو بیمار شده ای
پس اینقدر بدبختی ها و رنج هایت را تقصیر دنیا نینداز
هیچ کاری برای جهان هستی نباید کرد.
کاری برای تو باید انجام شود
و هیچ کس،دیگر نمیتواند این کار را برایت انجام دهد، فقط خودت باید انجامش،دهی، فقط خودت
چون خودت علت همه بدبختی های خودت هستی، و هر چه زودتر به این پی ببری، زودتر از آنها خلاص خواهی شد.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱محقق علوم ذهنی ،کوانتوم فیزیک ، کامپیوتر

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 30, 2023 2,795 +238 +9.4%
November 16, 2023 2,557 +134 +5.6%
November 06, 2023 2,423 +73 +3.2%
October 28, 2023 2,350 +57 +2.5%
October 19, 2023 2,293 +46 +2.1%
October 11, 2023 2,247 +96 +4.5%
October 02, 2023 2,151 +163 +8.2%
September 25, 2023 1,988 +182 +10.1%
September 17, 2023 1,806 +214 +13.5%
September 10, 2023 1,592 +163 +11.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users