امیر باستانفر on Clubhouse

Updated: May 16, 2024
امیر باستانفر Clubhouse
2.3k Followers
1.7k Following
@amirbastanfar Username

Bio

کدام شب رادیده ای که به صبح نرسد⚘.کدام زمستان رادیدم ای که بهارنشود.🌺
کجا دیده ای که خورشیدخلاف وعده کند
چقدر تا امروزغصه خوردیم ورنج کشیدیم وکاممان را تلخ کردیم.برای مشکلاتی که ارزشش را نداشت.ودر نهایت درست شد🌺🌺🌺🌺🌺

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 16, 2024 2,320 +118 +5.4%
March 27, 2024 2,202 +67 +3.2%
March 10, 2024 2,135 +77 +3.8%
February 17, 2024 2,058 +61 +3.1%
January 30, 2024 1,997 +61 +3.2%
January 14, 2024 1,936 +87 +4.8%
December 28, 2023 1,849 +123 +7.2%
December 13, 2023 1,726 +108 +6.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users