فرحناز سعادت مهر on Clubhouse

Updated: Aug 16, 2022
فرحناز سعادت مهر Clubhouse
1.8k Followers
1.4k Following
@1347fff Username

Bio

تنها عشق جاودانه هست ....


بالاخره یک روز یا یک شب، آن دقیقه‌ی مقدّر دلگیر می‌رسد، مرگ چپقش را روشن می کند و چشم در چشم می نگرد به ما، که خسته از اعتمادهای شکسته، یک فوج مرغِ دریایی از ذهنمان می‌گذرد.
مرگ، مهربان و صبور، صندلی اش را پیش می کِشد و زل می‌زند به ما که هرگز نخواهیم دانست عشق، تاوانِ کدام دعایِ مستجابِ آدمی بوده است؟...

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 28, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 28, 2022 1,700 +100 +6.3%
May 02, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 18, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 10, 2022 1,400 +100 +7.7%
January 22, 2022 1,300 +100 +8.4%
January 01, 2022 1,200 +100 +9.1%
December 17, 2021 1,100 +301 +37.7%

Charts

More Clubhouse users