راهبردهای اقتصادی ایران on Clubhouse

راهبردهای اقتصادی ایران Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jan 22, 2024

Description

فرصت گفتگو درباره راهبردهای اقتصادی برای ایران

محورهای اتاق‌های آینده:
-نفت: نفرین یا موهبت؟
-بررسی جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران
-حقوق و اقتصاد
-بررسی اثرات تمرکز بر برندسازی خودروی ملی بر اقتصاد ایران
-بررسی راهبرد‌های توسعه اقتصاد ملی در ایران
-تکنوکراسی، فساد اقتصادی و توسعه
-رابطه اقتصاد و سیاست در ایران

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 22, 2024 1,387 +67 +5.1%
December 08, 2023 1,320 +52 +4.2%
October 31, 2023 1,268 +54 +4.5%
October 01, 2023 1,214 +72 +6.4%
September 02, 2023 1,142 +11 +1.0%
August 04, 2023 1,131 +9 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs