به وقت پروانگى on Clubhouse

به وقت پروانگى Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 10, 2023

Description

به تو سلام میکنم
زیباترین من
از منتهای دور
از پس رنجهای سالیان
این سد بی عبور
از قاصدکها شنیده ام که سراغ مرا گرفته ای
هنوز می خزم
تا پیلگی
که هزار سال راه است تا پروانگی
بیا و برایم از خودت بگو
از راه طی شده
معنای زندگی
اینها که نوشته ام شعر نیست
حسی ورای برگهای توت
ابریشم وجود
بیا و برایم از خودت بگو
۱:: مطابق با قانون حقوق بشر
۲:: بدور از هر گونه بحث مذهبی و سیاسی

Rules

۱:

مطابق با قانون حقوق بشر

۲:

بدور از هر گونه بحث مذهبی و سیاسی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 10, 2023 2,277 +3 +0.2%
October 10, 2023 2,274 +7 +0.4%
September 10, 2023 2,267 +5 +0.3%
August 12, 2023 2,262 -3 -0.2%
July 11, 2023 2,265 -2 -0.1%
June 18, 2023 2,267 -6 -0.3%
March 17, 2023 2,273 -27 -1.2%
September 06, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 12, 2022 2,200 -64 -2.9%
November 24, 2021 2,264 +1 +0.1%
November 23, 2021 2,263 -3 -0.2%
November 22, 2021 2,266 -2 -0.1%
November 21, 2021 2,268 -1 -0.1%
November 20, 2021 2,269 -5 -0.3%
November 16, 2021 2,274 -4 -0.2%
November 10, 2021 2,278 -1 -0.1%
November 07, 2021 2,279 -1 -0.1%
November 01, 2021 2,280 -1 -0.1%
October 31, 2021 2,281 -1 -0.1%
October 30, 2021 2,282 -2 -0.1%
October 29, 2021 2,284 -3 -0.2%
October 28, 2021 2,287 +2 +0.1%
October 27, 2021 2,285 +2 +0.1%
October 26, 2021 2,283 +657 +40.5%
August 27, 2021 1,626 +4 +0.3%
August 26, 2021 1,622 -2 -0.2%
August 25, 2021 1,624 +7 +0.5%
August 24, 2021 1,617 +9 +0.6%
August 23, 2021 1,608 +8 +0.5%
August 22, 2021 1,600 +9 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs