ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು on Clubhouse

ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು Clubhouse
5.4k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ನಾಡು ತುಮಕೂರು
💛❤️ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು
ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸೆ
ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ಧೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ
ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ
💛❤️

💛❤️ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ 💛❤️

💛ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೆ

ಸಾರ್ವಭೌಮ❤️

18421
Rule 1: •✓ We Respect Who Respect Us ✓•
Rule 2: ¶× No entry for loose talks and bad words ׶
Aim: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸೋಣ √

Rules

Rule 1

•✓ We Respect Who Respect Us ✓•

Rule 2

¶× No entry for loose talks and bad words ׶

Aim

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸೋಣ √

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 5,404 +1 +0.1%
October 11, 2023 5,403 +7 +0.2%
September 11, 2023 5,396 0 0.0%
August 13, 2023 5,396 -1 -0.1%
July 12, 2023 5,397 +5 +0.1%
June 18, 2023 5,392 +15 +0.3%
March 18, 2023 5,377 +5 +0.1%
March 02, 2023 5,372 +72 +1.4%
September 30, 2022 5,300 +100 +2.0%
July 26, 2022 5,200 -100 -1.9%
July 13, 2022 5,300 +100 +2.0%
June 10, 2022 5,200 +600 +13.1%
May 08, 2022 4,600 +100 +2.3%
May 01, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 24, 2022 4,400 +100 +2.4%
April 17, 2022 4,300 +100 +2.4%
April 10, 2022 4,200 +100 +2.5%
March 19, 2022 4,100 +200 +5.2%
March 12, 2022 3,900 +1,961 +101.2%
November 24, 2021 1,939 -5 -0.3%
November 21, 2021 1,944 -2 -0.2%
November 19, 2021 1,946 -2 -0.2%
November 17, 2021 1,948 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,949 +4 +0.3%
November 15, 2021 1,945 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,943 +13 +0.7%
November 13, 2021 1,930 -4 -0.3%
November 12, 2021 1,934 +7 +0.4%
November 10, 2021 1,927 -1 -0.1%
November 05, 2021 1,928 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs