خروج از منطقه امن on Clubhouse

خروج از منطقه امن Clubhouse
3.6k Members
🧶 Relationships 🧀 Psychology Topics
Updated: Sep 25, 2022

Description

ايمان بياوريم كه تنها اصل ثابت در دنيا تغيير است...

Rules

/respect احترام

اين كلاب در راستاي انتقال اطلاعات و مبادله تجارب فردي است كه به قدرت تفكر و تعقل و تفاوت ديدگاه در بين مخاطبين احترام مي گذارد.

حريم حصوصيprivacy

افراد با انتخاب و اراده شخصي اطلاعات و تجربه خود را به اشتراك گذاشته و هيچگونه اجبار و يا فشاري براي صحبت از تجربه شخصي وجود ندارد..

عدم درمان

نظرات گرداننده كلاب به هيچ عنوان به معناي كار درمان و يا تراپي نيست و تمامي بازخوردها فقط و فقط به عنوان يك تلنگر فكري ارائه مي شوند...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
July 19, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 17, 2022 3,400 +100 +3.1%
May 28, 2022 3,300 +100 +3.2%
May 08, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 17, 2022 3,100 +100 +3.4%
April 03, 2022 3,000 +100 +3.5%
March 12, 2022 2,900 +962 +49.7%
November 24, 2021 1,938 +11 +0.6%
November 23, 2021 1,927 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,926 +31 +1.7%
November 18, 2021 1,895 +10 +0.6%
November 15, 2021 1,885 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,884 +8 +0.5%
November 11, 2021 1,876 +5 +0.3%
November 08, 2021 1,871 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,868 +11 +0.6%
November 01, 2021 1,857 +6 +0.4%
October 31, 2021 1,851 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,850 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,848 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,847 +208 +12.7%
August 25, 2021 1,639 -1 -0.1%
August 23, 2021 1,640 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,638 +6 +0.4%
August 21, 2021 1,632 +16 +1.0%
August 20, 2021 1,616 -1 -0.1%
August 19, 2021 1,617 +5 +0.4%
August 18, 2021 1,612 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,613 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs