خروج از منطقه امن on Clubhouse

خروج از منطقه امن Clubhouse
3.8k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

ايمان بياوريم كه تنها اصل ثابت در دنيا تغيير است...
/respect احترام: اين كلاب در راستاي انتقال اطلاعات و مبادله تجارب فردي است كه به قدرت تفكر و تعقل و تفاوت ديدگاه در بين مخاطبين احترام مي گذارد.
حريم حصوصيprivacy: افراد با انتخاب و اراده شخصي اطلاعات و تجربه خود را به اشتراك گذاشته و هيچگونه اجبار و يا فشاري براي صحبت از تجربه شخصي وجود ندارد..
عدم درمان: نظرات گرداننده كلاب به هيچ عنوان به معناي كار درمان و يا تراپي نيست و تمامي بازخوردها فقط و فقط به عنوان يك تلنگر فكري ارائه مي شوند...

Rules

/respect احترام

اين كلاب در راستاي انتقال اطلاعات و مبادله تجارب فردي است كه به قدرت تفكر و تعقل و تفاوت ديدگاه در بين مخاطبين احترام مي گذارد.

حريم حصوصيprivacy

افراد با انتخاب و اراده شخصي اطلاعات و تجربه خود را به اشتراك گذاشته و هيچگونه اجبار و يا فشاري براي صحبت از تجربه شخصي وجود ندارد..

عدم درمان

نظرات گرداننده كلاب به هيچ عنوان به معناي كار درمان و يا تراپي نيست و تمامي بازخوردها فقط و فقط به عنوان يك تلنگر فكري ارائه مي شوند...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 3,853 +14 +0.4%
February 06, 2024 3,839 +8 +0.3%
December 23, 2023 3,831 +9 +0.3%
November 11, 2023 3,822 +19 +0.5%
October 11, 2023 3,803 +6 +0.2%
September 11, 2023 3,797 +11 +0.3%
August 14, 2023 3,786 -4 -0.2%
July 12, 2023 3,790 +11 +0.3%
June 18, 2023 3,779 -15 -0.4%
March 18, 2023 3,794 +9 +0.3%
March 02, 2023 3,785 -15 -0.4%
January 23, 2023 3,800 +100 +2.8%
November 06, 2022 3,700 +100 +2.8%
September 06, 2022 3,600 +100 +2.9%
July 19, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 17, 2022 3,400 +100 +3.1%
May 28, 2022 3,300 +100 +3.2%
May 08, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 17, 2022 3,100 +100 +3.4%
April 03, 2022 3,000 +100 +3.5%
March 12, 2022 2,900 +962 +49.7%
November 24, 2021 1,938 +11 +0.6%
November 23, 2021 1,927 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,926 +31 +1.7%
November 18, 2021 1,895 +10 +0.6%
November 15, 2021 1,885 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,884 +8 +0.5%
November 11, 2021 1,876 +5 +0.3%
November 08, 2021 1,871 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,868 +11 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs