EMPIRE NIMCAALE on Clubhouse

EMPIRE NIMCAALE Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 18, 2024

Description

ǫᴏғᴋɪ ᴡᴀᴛᴀ ᴍᴀɢᴀᴄᴀ ɴɪᴍᴄᴀʟᴇ ᴇᴍᴘɪʀᴇ ᴀᴍᴀ ᴀʜ xᴜʙɪɴ ᴋᴀ ᴍɪᴅ ᴀʜ ʜᴀᴅᴀʏ ᴡᴀx sᴏo ɢᴀʀᴀɴ ᴄɪɪᴅᴀɴᴋᴇɴᴀ ᴏᴏ ɪᴅɪʟ ᴀʏᴀᴀ ᴜᴅʜᴀǫᴀᴊɪɴᴇɴᴀ ᴍᴇᴇʟᴋᴀsᴛᴀ ᴜᴜᴊᴏᴏɢᴏ ʙᴏǫᴏʀᴛᴏʏᴀᴅᴀɴᴀ ᴡᴀxᴀʏ ᴜᴅᴀɢᴀʟᴀᴍᴇsᴀ ǫᴏғᴋᴀs ɪʟᴀᴀ ᴋᴀ ᴅʜɪɴᴛᴏ ᴀsᴋᴀʀɪɢᴀ ᴜɢᴜ ᴅᴀᴍʙᴇʏᴏ ᴇᴇ ʙᴏǫᴏʀᴛᴏᴏʏᴀ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2024 1,050 0 0.0%
January 27, 2024 1,050 +2 +0.2%
December 14, 2023 1,048 +1 +0.1%
November 04, 2023 1,047 +1 +0.1%
October 05, 2023 1,046 +1 +0.1%
September 05, 2023 1,045 0 0.0%
August 07, 2023 1,045 -2 -0.2%
July 06, 2023 1,047 +743 +244.5%
November 24, 2021 304 +3 +1.0%
November 17, 2021 301 +13 +4.6%
November 04, 2021 288 +2 +0.7%
November 01, 2021 286 +1 +0.4%
October 31, 2021 285 +4 +1.5%
October 30, 2021 281 +14 +5.3%
October 29, 2021 267 +9 +3.5%
October 28, 2021 258 -2 -0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs