MAQAXIDA INANTA FAMILY on Clubhouse

MAQAXIDA INANTA FAMILY Clubhouse
5.7k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

👉🏻🔥🔥MÁQÂŶÄD ŠHÎDÁÑ🔥🔥👈🏻 FÂMÎŁŶ ÁÑD MÈMBÈRŠ ♨️♨️❤️🥁🥁

Rules

𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 ꧁𝙈𝘼𝙌𝘼𝘼𝙓𝙄𝘿𝘼 𝙄𝙉𝘼𝙉𝙏𝘼 𝙁𝘼𝙈𝙄𝙇𝙔

𝙐𝙂𝙐 𝙆𝘼𝘼𝙇𝘼𝙔 𝘼𝙎𝙓𝘼𝘼𝘽 𝙌𝘼𝙇𝘽𝙄 𝙁𝙐𝙍𝘼𝙉

𝙁𝙊𝙇𝙇𝙊𝙒 𝙉𝙊𝙊𝘿𝙃𝙀 𝙌𝙊𝙇𝙆𝘼 𝙈𝘼𝙃𝘼𝘿 𝙎𝘼𝙉𝙄𝘿

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 06, 2022 5,700 +100 +1.8%
September 30, 2022 5,600 +100 +1.9%
August 27, 2022 5,500 +100 +1.9%
August 14, 2022 5,400 +100 +1.9%
July 26, 2022 5,300 +100 +2.0%
July 06, 2022 5,200 +100 +2.0%
June 17, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 10, 2022 5,000 +100 +2.1%
May 28, 2022 4,900 +100 +2.1%
May 08, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 24, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 17, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 10, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 03, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 19, 2022 4,300 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,200 +969 +30.0%
November 24, 2021 3,231 +31 +1.0%
November 22, 2021 3,200 -14 -0.5%
November 20, 2021 3,214 -6 -0.2%
November 19, 2021 3,220 +2 +0.1%
November 18, 2021 3,218 -3 -0.1%
November 17, 2021 3,221 -3 -0.1%
November 16, 2021 3,224 -1 -0.1%
November 15, 2021 3,225 +9 +0.3%
November 14, 2021 3,216 -1 -0.1%
November 13, 2021 3,217 +9 +0.3%
November 12, 2021 3,208 +5 +0.2%
November 11, 2021 3,203 -4 -0.2%
November 10, 2021 3,207 -3 -0.1%
November 09, 2021 3,210 +5 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs