جنبش سبز ... on Clubhouse

جنبش سبز ... Clubhouse
4.7k Members
Updated: Oct 4, 2022

Description

اینجا دوشنبه شب ها مهمان محفلِ سبز و پربرکتی هستیم که آگاهی را چشم اسفندیار خودکامگان می داند.
بذر امید را تا جوانه زدن مراقبت میکند و پیروزی اش را در شکست دیگری نمی شمارد.
اینجا با هم گفتگو میکنیم و به تفکر واداشته می شویم تا همه با هم کامیاب شویم.🍀
کانال تلگرام : https://t.me/jonbeshsabziran

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 27, 2022 4,700 +100 +2.2%
June 16, 2022 4,600 +100 +2.3%
April 03, 2022 4,500 +100 +2.3%
March 11, 2022 4,400 +149 +3.6%
November 24, 2021 4,251 +1 +0.1%
November 23, 2021 4,250 +4 +0.1%
November 21, 2021 4,246 +6 +0.2%
November 18, 2021 4,240 +3 +0.1%
November 17, 2021 4,237 +3 +0.1%
November 15, 2021 4,234 +6 +0.2%
November 13, 2021 4,228 +4 +0.1%
November 10, 2021 4,224 +1 +0.1%
November 06, 2021 4,223 +2 +0.1%
November 03, 2021 4,221 +1 +0.1%
October 31, 2021 4,220 +1 +0.1%
October 30, 2021 4,219 +2 +0.1%
October 29, 2021 4,217 -5 -0.2%
October 26, 2021 4,222 +484 +13.0%
August 27, 2021 3,738 +1 +0.1%
August 26, 2021 3,737 +6 +0.2%
August 25, 2021 3,731 +9 +0.3%
August 24, 2021 3,722 +1 +0.1%
August 23, 2021 3,721 +30 +0.9%
August 21, 2021 3,691 +14 +0.4%
August 20, 2021 3,677 +46 +1.3%
August 19, 2021 3,631 +7 +0.2%
August 18, 2021 3,624 +5 +0.2%
August 17, 2021 3,619 +15 +0.5%
August 16, 2021 3,604 +253 +7.6%
August 14, 2021 3,351 +7 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs