ಮಂಡ್ಯ ಹೈಕ್ಳು ಅಡ್ಡ on Clubhouse

ಮಂಡ್ಯ ಹೈಕ್ಳು ಅಡ್ಡ Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

ಮಾತುಕತೆ ಹರಟೆ💯
10%ಜಗಳ😛

We don't meet people by accident, they are meant to cross our path for a reason

GOOD TIMES+CRAZY FRIENDS=GREAT MEMORIES ❤️
*No violence :
*Feel extremely comfortable:
*No violence:

Rules

*No violence

*Feel extremely comfortable

*No violence

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 1,393 -1 -0.1%
February 03, 2024 1,394 0 0.0%
December 20, 2023 1,394 -1 -0.1%
November 09, 2023 1,395 0 0.0%
October 09, 2023 1,395 0 0.0%
September 10, 2023 1,395 -2 -0.2%
August 12, 2023 1,397 0 0.0%
July 10, 2023 1,397 -1 -0.1%
June 17, 2023 1,398 +4 +0.3%
March 17, 2023 1,394 +94 +7.3%
November 18, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 29, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +158 +16.8%
November 24, 2021 942 +27 +3.0%
November 22, 2021 915 +7 +0.8%
November 11, 2021 908 +4 +0.5%
November 08, 2021 904 +2 +0.3%
November 05, 2021 902 -7 -0.8%
November 02, 2021 909 -3 -0.4%
November 01, 2021 912 -2 -0.3%
October 31, 2021 914 -2 -0.3%
October 30, 2021 916 +3 +0.4%
October 29, 2021 913 +8 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs