Tree of life (درخت زندگی) on Clubhouse

Tree of life (درخت زندگی) Clubhouse
2.5k Members
Updated: Sep 8, 2023

Description

درباره حقیقت زندگی🌳 (راهی به سوی آرامش و صلح)
🌳
شهریار روشنی را بشناختم
که درخت زندگی است
ظلمت را دریافتم
که درخت مرگ است
هرکه خرد بمن آموخت
تاج گل بر سرم نهاد
وگر کسی مرا بسوی مقدسان رهنمون گشت
به روشنان نیز رهنمون خواهم شد
☘️ ادب گفتار: نگاهداری ادب، احترام، راستی، درستی و داد

دوری از بهتان، ناسزا، خشونت در گفتار، خودستایی، پرگویی و کنایه‌گویی
☘️ آداب ورود به گفتگو: پس از ورود به جایگاه سخن ، بلندگوی خود را خاموش نموده و با اجازه مدیر اتاق سخن گفتن را آغاز کنید.
🍀 آرامش: با آرامش سخن بگویید.
از بحث و جدل بیهوده خودداری نمایید.

Rules

☘️ ادب گفتار

نگاهداری ادب، احترام، راستی، درستی و داد

دوری از بهتان، ناسزا، خشونت در گفتار، خودستایی، پرگویی و کنایه‌گویی

☘️ آداب ورود به گفتگو

پس از ورود به جایگاه سخن (Stage)، بلندگوی (Microphone) خود را خاموش نموده و با اجازه مدیر اتاق سخن گفتن را آغاز کنید.

🍀 آرامش

با آرامش سخن بگویید.
از بحث و جدل بیهوده خودداری نمایید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 08, 2023 2,564 -2 -0.1%
August 10, 2023 2,566 +15 +0.6%
July 09, 2023 2,551 +63 +2.6%
June 16, 2023 2,488 +57 +2.4%
March 16, 2023 2,431 +31 +1.3%
January 27, 2023 2,400 +100 +4.4%
October 04, 2022 2,300 +100 +4.6%
August 01, 2022 2,200 +100 +4.8%
June 09, 2022 2,100 +100 +5.0%
May 14, 2022 2,000 +100 +5.3%
May 07, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 26, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 11, 2022 1,700 +895 +111.2%
November 23, 2021 805 +51 +6.8%
November 16, 2021 754 +4 +0.6%
November 15, 2021 750 +38 +5.4%
November 08, 2021 712 +4 +0.6%
November 07, 2021 708 +3 +0.5%
November 04, 2021 705 +5 +0.8%
November 03, 2021 700 +9 +1.4%
November 01, 2021 691 +1 +0.2%
October 31, 2021 690 +4 +0.6%
October 30, 2021 686 +14 +2.1%
October 28, 2021 672 +486 +261.3%
August 25, 2021 186 +3 +1.7%
August 24, 2021 183 +14 +8.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs