آکادمی «رمز موفقیت » on Clubhouse

آکادمی «رمز موفقیت » Clubhouse
4.4k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

آکادمی «رمز موفقیت» با دیدگاه آموزش به کسب و کار شما عزیزان با حضور بزرگان صنعت ،هنر،فرهنگ،اقتصادو...........

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,300 +97 +2.4%
November 24, 2021 4,203 +2 +0.1%
November 21, 2021 4,201 +4 +0.1%
November 20, 2021 4,197 +4 +0.1%
November 10, 2021 4,193 -2 -0.1%
November 09, 2021 4,195 -3 -0.1%
November 06, 2021 4,198 -2 -0.1%
November 05, 2021 4,200 +4 +0.1%
November 03, 2021 4,196 -3 -0.1%
October 30, 2021 4,199 +5 +0.2%
October 28, 2021 4,194 +29 +0.7%
August 27, 2021 4,165 +1 +0.1%
August 26, 2021 4,164 +1 +0.1%
August 25, 2021 4,163 +1 +0.1%
August 24, 2021 4,162 +4 +0.1%
August 23, 2021 4,158 +1 +0.1%
August 22, 2021 4,157 +8 +0.2%
August 18, 2021 4,149 -2 -0.1%
August 17, 2021 4,151 -5 -0.2%
August 16, 2021 4,156 +18 +0.5%
August 14, 2021 4,138 +12 +0.3%
August 13, 2021 4,126 +75 +1.9%
July 31, 2021 4,051 +139 +3.6%
July 09, 2021 3,912 +14 +0.4%
July 08, 2021 3,898 +14 +0.4%
July 06, 2021 3,884 +15 +0.4%
July 05, 2021 3,869 +14 +0.4%
July 04, 2021 3,855 +10 +0.3%
July 03, 2021 3,845 +11 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs