خونه بهنود اینا on Clubhouse

خونه بهنود اینا Clubhouse
388 Members
💥 Fun Topic
Updated: Nov 23, 2022

Description

تو خونه بهنود اینا همه هستن :
گگاب🐥، اشی جون🧕، روح آقا مرتضی 👻 خدابیامرز، تپل بامزه 🦭، سمورک🦦، گنگز آو پنگوئنز🐧, کوبی 👨‍🍳، پیشی بی اعصاب 🐈‍⬛ و ...

Rules

دوس باشین باهم 🥰

خوش بگذره 🥳

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 04, 2022 388 +1 +0.3%
September 24, 2022 387 +1 +0.3%
September 17, 2022 386 +1 +0.3%
September 01, 2022 385 +1 +0.3%
August 25, 2022 384 -2 -0.6%
August 06, 2022 386 -5 -1.3%
July 24, 2022 391 +1 +0.3%
July 11, 2022 390 +1 +0.3%
July 04, 2022 389 -1 -0.3%
June 28, 2022 390 -2 -0.6%
June 15, 2022 392 -1 -0.3%
June 08, 2022 393 +1 +0.3%
May 19, 2022 392 -2 -0.6%
May 13, 2022 394 +1 +0.3%
April 08, 2022 393 -1 -0.3%
March 09, 2022 394 -4 -1.1%
November 18, 2021 398 +1 +0.3%
November 07, 2021 397 +2 +0.6%
August 26, 2021 395 +3 +0.8%
August 21, 2021 392 +1 +0.3%
August 19, 2021 391 -2 -0.6%
August 17, 2021 393 -1 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs