کمسیون گردشگری اتاق ایران on Clubhouse

کمسیون گردشگری اتاق ایران Clubhouse
1.7k Members
Updated: Jun 29, 2024

Description

اين يك تالار گفتگو و تبادل نظر و اطلاعات كه متشكل است از سياستگذاران و مسئولين و نخبگان حوزه گردشگري،اركان اصلي اتاق، فعالين اقتصادي اين حوزه و اصحاب قلم و دانشگاهي, تا با طرح مسائل و مشكلات و ظرفيت ها و پتانسيل اين حوزه، فرصتي مغتنم رقم بزنيم و قدمي در جهت رشد و توسعه اين بخش برداريم.......اميد است بتوانيم بخشي از نظام بزرگ گردشگري كشور را به هم پيوند بزنيم تا در مسير و توسعه و بالندگي كشور عزيزمان نقشي موثر و ماندگار برجا گذاشته باشيم
#اتاق بازرگاني ايران
#كميسيون گردشگري اتاق ايران
#نظام گردشگري كشور
#هدف: با طرح مسائل و مشكلات و ظرفيت ها و پتانسيل اين حوزه، فرصتي مغتنم رقم بزنيم و قدمي در جهت رشد و توسعه و صنعت گردشگری کشور برداریم.
#رسالت: اميد است بتوانيم بخشي از نظام بزرگ گردشگري كشور را به هم پيوند بزنيم تا در مسير و توسعه و بالندگي كشور عزيزمان نقشي موثر و ماندگار برجا گذاشته باشيم.
#: #اتاق بازرگاني ايران
#كميسيون گردشگري اتاق ايران
#نظام گردشگري كشور

Rules

#هدف

با طرح مسائل و مشكلات و ظرفيت ها و پتانسيل اين حوزه، فرصتي مغتنم رقم بزنيم و قدمي در جهت رشد و توسعه و صنعت گردشگری کشور برداریم.

#رسالت

اميد است بتوانيم بخشي از نظام بزرگ گردشگري كشور را به هم پيوند بزنيم تا در مسير و توسعه و بالندگي كشور عزيزمان نقشي موثر و ماندگار برجا گذاشته باشيم.

#

#اتاق بازرگاني ايران
#كميسيون گردشگري اتاق ايران
#نظام گردشگري كشور

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 29, 2024 1,747 +38 +2.3%
March 22, 2024 1,709 +8 +0.5%
February 01, 2024 1,701 +14 +0.9%
December 18, 2023 1,687 +10 +0.6%
November 07, 2023 1,677 +4 +0.3%
October 08, 2023 1,673 +14 +0.9%
September 08, 2023 1,659 +3 +0.2%
August 10, 2023 1,656 +2 +0.2%
July 09, 2023 1,654 +2 +0.2%
June 16, 2023 1,652 +15 +1.0%
March 16, 2023 1,637 +37 +2.4%
August 07, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 16, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 11, 2022 1,400 +224 +19.1%
November 23, 2021 1,176 +22 +2.0%
November 18, 2021 1,154 +11 +1.0%
November 16, 2021 1,143 +6 +0.6%
November 15, 2021 1,137 +30 +2.8%
November 12, 2021 1,107 +3 +0.3%
November 11, 2021 1,104 +7 +0.7%
November 09, 2021 1,097 +6 +0.6%
November 08, 2021 1,091 +27 +2.6%
November 03, 2021 1,064 +8 +0.8%
November 01, 2021 1,056 +4 +0.4%
October 31, 2021 1,052 +17 +1.7%
October 29, 2021 1,035 +3 +0.3%
October 28, 2021 1,032 +120 +13.2%
August 27, 2021 912 +1 +0.2%
August 26, 2021 911 +1 +0.2%
August 24, 2021 910 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs