کمسیون گردشگری اتاق ایران on Clubhouse

کمسیون گردشگری اتاق ایران Clubhouse
1.6k Members
📰 Current Events 🌱 Networking 📰 Current Events Topics
Updated: Mar 16, 2023

Description

اين يك تالار گفتگو و تبادل نظر و اطلاعات كه متشكل است از سياستگذاران و مسئولين و نخبگان حوزه گردشگري،اركان اصلي اتاق، فعالين اقتصادي اين حوزه و اصحاب قلم و دانشگاهي, تا با طرح مسائل و مشكلات و ظرفيت ها و پتانسيل اين حوزه، فرصتي مغتنم رقم بزنيم و قدمي در جهت رشد و توسعه اين بخش برداريم.......اميد است بتوانيم بخشي از نظام بزرگ گردشگري كشور را به هم پيوند بزنيم تا در مسير و توسعه و بالندگي كشور عزيزمان نقشي موثر و ماندگار برجا گذاشته باشيم
#اتاق بازرگاني ايران
#كميسيون گردشگري اتاق ايران
#نظام گردشگري كشور

Rules

#هدف

با طرح مسائل و مشكلات و ظرفيت ها و پتانسيل اين حوزه، فرصتي مغتنم رقم بزنيم و قدمي در جهت رشد و توسعه و صنعت گردشگری کشور برداریم.

#رسالت

اميد است بتوانيم بخشي از نظام بزرگ گردشگري كشور را به هم پيوند بزنيم تا در مسير و توسعه و بالندگي كشور عزيزمان نقشي موثر و ماندگار برجا گذاشته باشيم.

#

#اتاق بازرگاني ايران
#كميسيون گردشگري اتاق ايران
#نظام گردشگري كشور

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 1,637 +37 +2.4%
August 07, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 16, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 11, 2022 1,400 +224 +19.1%
November 23, 2021 1,176 +22 +2.0%
November 18, 2021 1,154 +11 +1.0%
November 16, 2021 1,143 +6 +0.6%
November 15, 2021 1,137 +30 +2.8%
November 12, 2021 1,107 +3 +0.3%
November 11, 2021 1,104 +7 +0.7%
November 09, 2021 1,097 +6 +0.6%
November 08, 2021 1,091 +27 +2.6%
November 03, 2021 1,064 +8 +0.8%
November 01, 2021 1,056 +4 +0.4%
October 31, 2021 1,052 +17 +1.7%
October 29, 2021 1,035 +3 +0.3%
October 28, 2021 1,032 +120 +13.2%
August 27, 2021 912 +1 +0.2%
August 26, 2021 911 +1 +0.2%
August 24, 2021 910 +1 +0.2%
August 23, 2021 909 +2 +0.3%
August 22, 2021 907 +3 +0.4%
August 21, 2021 904 +1 +0.2%
August 20, 2021 903 +4 +0.5%
August 18, 2021 899 +1 +0.2%
August 17, 2021 898 -2 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs