MA-NAGA-HEYSAA TEAM on Clubhouse

MA-NAGA-HEYSAA TEAM Clubhouse
13.8k Members
🙊 Comedy 🕹 Gaming Topics
Updated: Aug 14, 2022

Description

☬━━━♗・𝗠𝗡𝗛・♗━━☬━
╭────╯⫷𝗠⫸╰────╮
╰────╮🏘️🏡╭────

𝚂𝙰𝚇𝙸𝙸𝙱𝙰𝙳𝙰 𝚂𝙷𝙰𝚁𝙰𝙵𝚃𝙰 𝙸𝚈𝙾 𝚇𝚄𝚂𝙷𝙼𝙰𝙳𝙰 𝙱𝙰𝙳𝙰𝙽 𝙺𝚄𝚂𝙾𝙾 𝙳𝙷𝙰𝚆𝙰𝙳𝙰 𝙷𝙾𝚈𝙶𝙰 𝙼𝙽𝙷 𝙰𝚈 𝙺𝚄 𝙺𝚄𝙻𝙼𝙰𝙽 𝙳𝙷𝙰𝙻𝙸𝙽𝚈𝙰𝚁𝙰𝙳𝙰 𝚄𝙶𝚄 𝙺𝙰𝙵𝚃𝙰𝙽𝙺𝙰 𝙸𝚈𝙾 𝚀𝙰𝙳𝙰𝚁𝙸𝙽𝚃𝙰 𝙱𝙰𝙳𝙰𝙽 𝙲𝙻𝚄𝙱𝙷𝙾𝚄𝚂𝙴.

🔵♦️------------♥-----------♦️🔵
𝖇𝖆𝖗𝖓𝖆𝖒𝖎𝖏𝖞𝖆𝖉𝖆 𝖖𝖔𝖑𝖐𝖆
✺✶𝖆𝖑𝖑 𝖙𝖆𝖗𝖙𝖆𝖓 𝖌𝖆𝖈𝖆𝖓𝖙𝖆𝖌𝖆𝖘𝖍𝖔 ✶✺

✺✶𝖉𝖆𝖉𝖐𝖆 𝖜𝖆 𝖍𝖆𝖓𝖙𝖎𝖞𝖊 𝖇𝖆𝖗𝖔✶✺

✺✶𝖖𝖆𝖗𝖆𝖆𝖒 𝖋𝖆𝖓𝖆𝖓𝖎𝖓𝖙𝖆 𝖈𝖑𝖚𝖇𝖐𝖆✶✺

✺✶𝖍𝖎 𝖒𝖊𝖘𝖘𝖆𝖌𝖊 𝖙𝖚𝖚𝖇𝖔 𝖗𝖆𝖆𝖈 ✶✺

✺✶𝖈𝖆𝖑𝖆𝖋𝖉𝖔𝖔𝖓 𝖉𝖎𝖞𝖆𝖗𝖆𝖉𝖆 𝖉𝖚𝖚𝖑𝖎 ✶✺

✺✶𝖇𝖔𝖖𝖔𝖗𝖆𝖉𝖆 𝖈𝖑𝖚𝖇𝖍𝖔𝖚𝖘𝖊🤚✶✺

✺✶𝖉𝖔𝖔𝖉𝖆 𝖆𝖜𝖔𝖔𝖉𝖆 𝖙𝖊𝖆𝖒𝖆𝖒𝖐𝖆✶✺

✺✶𝖌𝖔 𝖙𝖊𝖆𝖒 𝖛𝖘 𝖙𝖊𝖆𝖒 ??✶✺
𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖈𝖔𝖒𝖒𝖎𝖓𝖌 𝖘𝖔𝖔𝖓

🔵♦️------------♥-----------♦️🔵


◢◥▂▂▂▂Ⓜ️▂▂▂▂◤◣
𝗥𝗨𝗟𝗘𝗦 𝗞𝗔 𝗤𝗢𝗟𝗞𝗔
◥◢▔▔▔▔Ⓜ️▔▔▔▔◣◤
✶◯♢░𝗾𝗮𝗯𝗶𝗹𝗸𝗲𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼░♢◯✶
✶◯♢░𝘅𝘂𝘀𝗵𝗺𝗮𝗱 𝗶𝘆𝗼 𝗾𝗮𝗱𝗮𝗿𝗶𝗻░♢◯✶
✶◯♢░𝗰𝗮𝗱𝗮𝗮𝗹𝗮𝗱 𝗶𝘆𝗼 𝘀𝗶𝗻𝗮𝗮𝗻 ░♢◯✶

🔵♦️------------♥-----------♦️🔵
✺✶𝙈𝙐𝙃𝙄𝙄𝙈𝘼𝘿𝙐 𝙒𝘼 𝙄𝙉
𝘼𝙒𝙊𝙊𝘿𝘼𝘿𝘼 𝘾𝙇𝙐𝘽𝙆𝘼
𝙆𝘼 𝙈𝙐𝙐𝙌𝘼𝙏𝘼✶✺
🔵♦️------------♥-----------♦️🔵
ᴡxᴀᴅ ɴᴀɢᴀʟᴀ sᴏ xʀɪɪʀɪ ᴋʀᴛᴀ
sɴᴀᴘ @mudaneyaska_haj
🔵♦️------------♥-----------♦️🔵
𝗥𝗘𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗖𝗔𝗕𝗦𝗜 𝗖𝗔𝗕𝗦𝗜 𝗪𝗔𝗬𝗘✔︎
🔵♦️------------♥-----------♦️🔵
⬇️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 13,800 +200 +1.5%
July 26, 2022 13,600 +100 +0.8%
July 13, 2022 13,500 +100 +0.8%
July 06, 2022 13,400 +100 +0.8%
June 30, 2022 13,300 +600 +4.8%
June 17, 2022 12,700 +300 +2.5%
June 10, 2022 12,400 +100 +0.9%
June 03, 2022 12,300 +100 +0.9%
May 28, 2022 12,200 +100 +0.9%
May 15, 2022 12,100 +100 +0.9%
May 08, 2022 12,000 +200 +1.7%
May 01, 2022 11,800 +100 +0.9%
April 24, 2022 11,700 +100 +0.9%
April 17, 2022 11,600 +100 +0.9%
April 10, 2022 11,500 +100 +0.9%
April 03, 2022 11,400 +800 +7.6%
March 27, 2022 10,600 +200 +2.0%
March 12, 2022 10,400 +3,082 +42.2%
November 24, 2021 7,318 +4 +0.1%
November 23, 2021 7,314 -3 -0.1%
November 22, 2021 7,317 +8 +0.2%
November 21, 2021 7,309 +6 +0.1%
November 20, 2021 7,303 +123 +1.8%
November 19, 2021 7,180 +60 +0.9%
November 18, 2021 7,120 +8 +0.2%
November 17, 2021 7,112 +11 +0.2%
November 16, 2021 7,101 +3 +0.1%
November 15, 2021 7,098 +2 +0.1%
November 14, 2021 7,096 +38 +0.6%
November 13, 2021 7,058 +81 +1.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs