طنز فارسی در رسانه‌ها on Clubhouse

طنز فارسی در رسانه‌ها Clubhouse
2.4k Members
Updated: Nov 29, 2022

Rules

🎙📻 به کوتاه حرف زدن، وفادار باشیم

این‌جا برای کم ‌تر گفتن، تمرین شنیدن و به دیگران هم فرصت گفتن دادن جمع شده ‌ایم.

✳️ به غنی ‌تر شدن محتوای این کلاب کمک کنیم

😉🤣

🏡 دوستان‌ علاقمندتان را باخبر کنید

مثال ‌های شما برای بحث چیست؟ دریغ‌ شان نکنید! 🤚🏻🍀

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 31, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 14, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 09, 2022 2,200 +155 +7.6%
November 16, 2021 2,045 +1 +0.1%
November 13, 2021 2,044 +6 +0.3%
November 09, 2021 2,038 +2 +0.1%
November 08, 2021 2,036 +1 +0.1%
November 07, 2021 2,035 +4 +0.2%
October 29, 2021 2,031 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,030 +97 +5.1%
August 27, 2021 1,933 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,932 +8 +0.5%
August 25, 2021 1,924 +7 +0.4%
August 24, 2021 1,917 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,916 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,914 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,912 +3 +0.2%
August 18, 2021 1,909 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,908 +2 +0.2%
August 16, 2021 1,906 +49 +2.7%
July 31, 2021 1,857 +74 +4.2%
July 09, 2021 1,783 +7 +0.4%
July 08, 2021 1,776 +4 +0.3%
July 06, 2021 1,772 +4 +0.3%
July 05, 2021 1,768 +5 +0.3%
July 04, 2021 1,763 +8 +0.5%
July 03, 2021 1,755 +2 +0.2%
July 02, 2021 1,753 +8 +0.5%
June 29, 2021 1,745 +5 +0.3%
June 28, 2021 1,740 +5 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs