طنز فارسی در رسانه‌ها on Clubhouse

طنز فارسی در رسانه‌ها Clubhouse
2.5k Members
Updated: Jun 6, 2024

Rules

🎙📻 به کوتاه حرف زدن، وفادار باشیم

این‌جا برای کم ‌تر گفتن، تمرین شنیدن و به دیگران هم فرصت گفتن دادن جمع شده ‌ایم.

✳️ به غنی ‌تر شدن محتوای این کلاب کمک کنیم

😉🤣

🏡 دوستان‌ علاقمندتان را باخبر کنید

مثال ‌های شما برای بحث چیست؟ دریغ‌ شان نکنید! 🤚🏻🍀

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 06, 2024 2,565 +29 +1.2%
March 10, 2024 2,536 +21 +0.9%
January 20, 2024 2,515 +16 +0.7%
December 06, 2023 2,499 +10 +0.5%
October 30, 2023 2,489 +18 +0.8%
September 30, 2023 2,471 +17 +0.7%
August 31, 2023 2,454 +1 +0.1%
August 03, 2023 2,453 0 0.0%
July 02, 2023 2,453 +11 +0.5%
April 07, 2023 2,442 +8 +0.4%
March 12, 2023 2,434 +34 +1.5%
August 31, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 14, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 09, 2022 2,200 +155 +7.6%
November 16, 2021 2,045 +1 +0.1%
November 13, 2021 2,044 +6 +0.3%
November 09, 2021 2,038 +2 +0.1%
November 08, 2021 2,036 +1 +0.1%
November 07, 2021 2,035 +4 +0.2%
October 29, 2021 2,031 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,030 +97 +5.1%
August 27, 2021 1,933 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,932 +8 +0.5%
August 25, 2021 1,924 +7 +0.4%
August 24, 2021 1,917 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,916 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,914 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,912 +3 +0.2%
August 18, 2021 1,909 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,908 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs