A̶j̶a̶a̶ p̶e̶a̶༆ on Clubhouse

A̶j̶a̶a̶ p̶e̶a̶༆ Clubhouse
2.2k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

Wacesle cade ilaa dhimashada 🩸♈️🩸 ________________________________
🆂𝕠𝕞𝕒𝕝𝕚𝕒 🩸💉🇨🇦🇸🇴🇱🇺🇸🇱🇬🇲🩸
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
⬜⬜⬜⬜★🅒︎𝐚𝐚𝐛𝐮𝐝𝐰𝐚𝐚𝐪🇱🇺⬜⬜
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦

Rules

I̶x̶t̶i̶r̶a̶a̶m̶ la hoow

QḀḃẏḀḀḶḀḊ ḧḀḶḀ ḭṁḀḀṆ ṁḕṠḧḀṆ

ℍ𝕕𝕒𝕒𝕕 𝕔𝕒𝕪𝕥𝕚𝕟 𝕞𝕖𝕖𝕤𝕙𝕒 𝕝𝕒𝕥𝕚𝕞𝕒𝕒𝕕𝕠 𝕣𝕖𝕞𝕠𝕧𝕖 𝕝𝕒𝕘𝕦 𝕤𝕚𝕚𝕟𝕒 𝕠𝕘𝕠𝕨 𝕨𝕝𝕝𝕜𝕪 𝕒𝕞𝕒 𝕨𝕝𝕒𝕒𝕤𝕙𝕒𝕪

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 2,295 -1 -0.1%
March 02, 2023 2,296 -4 -0.2%
March 12, 2022 2,300 -24 -1.1%
November 24, 2021 2,324 -2 -0.1%
November 23, 2021 2,326 -3 -0.2%
November 17, 2021 2,329 -1 -0.1%
November 14, 2021 2,330 -3 -0.2%
November 09, 2021 2,333 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,332 -2 -0.1%
November 06, 2021 2,334 -2 -0.1%
November 05, 2021 2,336 -1 -0.1%
November 04, 2021 2,337 -3 -0.2%
November 01, 2021 2,340 -4 -0.2%
October 29, 2021 2,344 +3 +0.2%
October 27, 2021 2,341 +49 +2.2%
August 26, 2021 2,292 +5 +0.3%
August 24, 2021 2,287 +2 +0.1%
August 22, 2021 2,285 +7 +0.4%
August 20, 2021 2,278 -3 -0.2%
August 19, 2021 2,281 +1 +0.1%
August 18, 2021 2,280 +8 +0.4%
August 17, 2021 2,272 +19 +0.9%
August 16, 2021 2,253 -2 -0.1%
August 15, 2021 2,255 +30 +1.4%
August 14, 2021 2,225 +220 +11.0%
July 31, 2021 2,005 +255 +14.6%
July 09, 2021 1,750 +27 +1.6%
July 08, 2021 1,723 +26 +1.6%
July 06, 2021 1,697 +12 +0.8%
July 05, 2021 1,685 +59 +3.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs