B͟a͟d͟d͟i͟e͟s͟ i͟n͟ crime on Clubhouse

B͟a͟d͟d͟i͟e͟s͟ i͟n͟ crime Clubhouse
2.5k Members
Updated: Feb 4, 2023

Description

🐅🔱🅱️𝐀̶𝐃̶𝐃̶𝐈̶𝐄̶𝐒̶ 𝐈̶𝐍̶ 𝐂̶𝐑̶𝐈̶𝐌̶𝐄̶🔝🦅

Rules

𝐈𝐱𝐭𝐢𝐫𝐚𝗺

𝑯𝒂𝒅𝒊 𝒅𝒂𝒅𝒌𝒂 𝒂𝒂𝒅 𝒊𝒙𝒕𝒊𝒓𝒂𝒎𝒕𝒊𝒅 𝒂𝒅𝒏𝒂 𝒘𝒂𝒂 𝒍𝒂𝒈𝒖 𝒊𝒙𝒕𝒊𝒓𝒂𝒎𝒂𝒚𝒂 🥰🔥🍁

𝐍𝗼 𝐁𝐮𝐮𝐪

𝑶𝒏𝒍𝒚 𝑮𝒐𝒐𝒅 𝑽𝒊𝒃𝒆𝒔 🤪🍀🥀

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 03, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 11, 2022 2,300 +191 +9.1%
November 24, 2021 2,109 +1 +0.1%
November 23, 2021 2,108 +2 +0.1%
November 22, 2021 2,106 -1 -0.1%
November 20, 2021 2,107 -3 -0.2%
November 19, 2021 2,110 -3 -0.2%
November 17, 2021 2,113 +13 +0.7%
November 15, 2021 2,100 +4 +0.2%
November 13, 2021 2,096 +1 +0.1%
November 12, 2021 2,095 +2 +0.1%
November 09, 2021 2,093 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,092 +3 +0.2%
November 07, 2021 2,089 +6 +0.3%
November 06, 2021 2,083 +2 +0.1%
November 04, 2021 2,081 +1 +0.1%
November 02, 2021 2,080 +1 +0.1%
November 01, 2021 2,079 +4 +0.2%
October 31, 2021 2,075 -1 -0.1%
October 30, 2021 2,076 -2 -0.1%
October 28, 2021 2,078 +1 +0.1%
October 27, 2021 2,077 +291 +16.3%
August 26, 2021 1,786 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,785 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,783 +2 +0.2%
August 18, 2021 1,781 -3 -0.2%
August 16, 2021 1,784 +2 +0.2%
August 14, 2021 1,782 +2 +0.2%
August 13, 2021 1,780 +19 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs