جامعه دانایی on Clubhouse

جامعه دانایی Clubhouse
3.1k Members
Updated: Nov 24, 2022

Description

🎯 فرصت اشتراک دانش و ایده‌های نو

🔭 درباره علم، فناوری، نوآوری و البته جامعه و رسانه

💢 اتاق گفت‌وگوی موضوعی با حضور کارشناسان و متخصصان

🔻 در اینستاگرام و تلگرام هم هستیم:
@Knowledge_Soc

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 09, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 10, 2022 3,000 +127 +4.5%
November 21, 2021 2,873 +11 +0.4%
November 16, 2021 2,862 -1 -0.1%
November 15, 2021 2,863 +7 +0.3%
November 13, 2021 2,856 +2 +0.1%
November 11, 2021 2,854 +1 +0.1%
November 10, 2021 2,853 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,852 +6 +0.3%
November 07, 2021 2,846 -1 -0.1%
November 06, 2021 2,847 +5 +0.2%
November 01, 2021 2,842 +3 +0.2%
October 29, 2021 2,839 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,838 +129 +4.8%
August 26, 2021 2,709 -1 -0.1%
August 24, 2021 2,710 +7 +0.3%
August 21, 2021 2,703 +1 +0.1%
August 20, 2021 2,702 -3 -0.2%
August 19, 2021 2,705 +1 +0.1%
August 18, 2021 2,704 +5 +0.2%
August 17, 2021 2,699 +5 +0.2%
August 16, 2021 2,694 +12 +0.5%
August 14, 2021 2,682 +68 +2.7%
July 31, 2021 2,614 +54 +2.2%
July 09, 2021 2,560 +7 +0.3%
July 08, 2021 2,553 +7 +0.3%
July 06, 2021 2,546 +7 +0.3%
July 05, 2021 2,539 +7 +0.3%
July 04, 2021 2,532 +7 +0.3%
July 03, 2021 2,525 +6 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs