بیخوابی on Clubhouse

بیخوابی Clubhouse
4.2k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

احترام متقابل و اجتناب از مباحث سیاسی و مذهبی: روی مایک هم نیایم . در انتخاب واژه ها دقت کنیم و وارد تاپیک های اعتقادی نشویم
نقد پذیری: تحمل نظرات مخالف رو داشته باشیم
شرط حضور روی استیج: کلاب رو جوین بشیم و مادریتورها رو فالو کنیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 4,210 +41 +1.0%
February 06, 2024 4,169 +16 +0.4%
December 23, 2023 4,153 +25 +0.7%
November 10, 2023 4,128 +14 +0.4%
October 11, 2023 4,114 +70 +1.8%
September 11, 2023 4,044 +31 +0.8%
August 13, 2023 4,013 -3 -0.1%
July 11, 2023 4,016 -10 -0.3%
June 18, 2023 4,026 -65 -1.6%
March 17, 2023 4,091 -9 -0.3%
November 12, 2022 4,100 -100 -2.4%
October 17, 2022 4,200 +100 +2.5%
July 19, 2022 4,100 +100 +2.5%
July 13, 2022 4,000 +100 +2.6%
July 06, 2022 3,900 +200 +5.5%
June 30, 2022 3,700 +300 +8.9%
June 23, 2022 3,400 +200 +6.3%
June 17, 2022 3,200 +200 +6.7%
April 17, 2022 3,000 +100 +3.5%
March 19, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 12, 2022 2,800 +1,000 +55.6%
November 24, 2021 1,800 +7 +0.4%
November 22, 2021 1,793 -3 -0.2%
November 20, 2021 1,796 -2 -0.2%
November 18, 2021 1,798 +7 +0.4%
November 17, 2021 1,791 +1 +0.1%
November 16, 2021 1,790 +8 +0.5%
November 11, 2021 1,782 +2 +0.2%
November 10, 2021 1,780 -4 -0.3%
November 09, 2021 1,784 -5 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs