മഴവീട് on Clubhouse

മഴവീട് Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

the journey towards eternity🌻
an Action Poetry🌳

"ഭാഷയുടെ വാതിലടയ്ക്കൂ,
പ്രണയത്തിന്റെ ജനാല തുറക്കൂ."
-ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി-💙

തമ്മിൽ മിണ്ടുമ്പോൾ സാധ്യമാകുന്നൊരു ലോകത്തിന്റെ ആകാശവും ഭൂമിയുമാണിത്. വാക്കിൽ നാം പണിത് വയ്ക്കുന്നൊരിടം. പുതിയ നിമിഷങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കൂ.. ഹൃദ്യമായി ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇടപെടൂ..❤️

youtube.com/user/OTTAMARAKKAD
instagram.com/mazhaveedu
facebook.com/sobinmazhaveedu

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 2,131 +2 +0.1%
January 29, 2024 2,129 +1 +0.1%
December 16, 2023 2,128 +2 +0.1%
November 05, 2023 2,126 +1 +0.1%
October 06, 2023 2,125 -1 -0.1%
September 06, 2023 2,126 +1 +0.1%
August 09, 2023 2,125 -1 -0.1%
July 07, 2023 2,126 -2 -0.1%
June 15, 2023 2,128 -6 -0.3%
March 15, 2023 2,134 +34 +1.7%
March 11, 2022 2,100 -23 -1.1%
November 17, 2021 2,123 -4 -0.2%
November 09, 2021 2,127 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,126 +2 +0.1%
November 02, 2021 2,124 +3 +0.2%
November 01, 2021 2,121 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,120 +6 +0.3%
October 29, 2021 2,114 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,112 +158 +8.1%
August 27, 2021 1,954 +3 +0.2%
August 26, 2021 1,951 +7 +0.4%
August 25, 2021 1,944 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,942 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs