نوهورخانه on Clubhouse

نوهورخانه Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

در نوهور خانه برای تکثیر حالی خوش دور هم جمع میشویم.زمینه ی اصلی این کلاب ادبیات است و آشنایی با دوستان خوب و جدید.مادامی که این حس در جریان باشد نوهورخانه هم تداوم دارد. ما فارغ از هر گونه قضاوت و جهت گیری سیاسی و اعتقادی کنار هم خواهیم بود.
مارا در تلگرام فالو کنید
https://t.me/Nohoorkhaneh
✅باید ها : برای پیوستن به جمع گویندگان لطفا تصویر پروفایل داشته باشید و از آن مهمتر بایو ی خود را تکمیل کنید
❌نباید ها: خارج از نوبت مایک خود را باز نکنید حتا برای تشویق و تعریف.خاموش و روشن کردن مایک نشانه درخواست فرصت دهی خارج از نوبت برای شما خواهد بود که به صلاحدید مدیران اتاق این اجازه داده خواهدشد(استثناء:مدیران)
❇️درخواست : 1️⃣کلاب نوهورخانه را فالو بفرمایید2️⃣ادب را رعایت کنید3️⃣بعد از خوانش و استفاده از نوبت در صورتی که نوبت دوباره نمی خواهید به بخش شنوندگان بروید.

Rules

✅باید ها

برای پیوستن به جمع گویندگان لطفا تصویر پروفایل داشته باشید و از آن مهمتر بایو ی خود را تکمیل کنید

❌نباید ها

خارج از نوبت مایک خود را باز نکنید حتا برای تشویق و تعریف.خاموش و روشن کردن مایک نشانه درخواست فرصت دهی خارج از نوبت برای شما خواهد بود که به صلاحدید مدیران اتاق این اجازه داده خواهدشد(استثناء:مدیران)

❇️درخواست

1️⃣کلاب نوهورخانه را فالو بفرمایید2️⃣ادب را رعایت کنید3️⃣بعد از خوانش و استفاده از نوبت در صورتی که نوبت دوباره نمی خواهید به بخش شنوندگان بروید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 1,072 +2 +0.2%
January 31, 2024 1,070 +3 +0.3%
December 17, 2023 1,067 0 0.0%
November 07, 2023 1,067 +2 +0.2%
October 07, 2023 1,065 -1 -0.1%
September 07, 2023 1,066 -2 -0.2%
August 10, 2023 1,068 -1 -0.1%
July 08, 2023 1,069 +1 +0.1%
June 16, 2023 1,068 -13 -1.3%
March 15, 2023 1,081 -19 -1.8%
March 11, 2022 1,100 +30 +2.9%
November 18, 2021 1,070 -2 -0.2%
November 12, 2021 1,072 -9 -0.9%
November 04, 2021 1,081 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,083 +22 +2.1%
August 26, 2021 1,061 +4 +0.4%
August 25, 2021 1,057 +5 +0.5%
August 24, 2021 1,052 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,050 +5 +0.5%
August 22, 2021 1,045 +78 +8.1%
August 21, 2021 967 +23 +2.5%
August 20, 2021 944 +75 +8.7%
August 19, 2021 869 +36 +4.4%
August 18, 2021 833 +12 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs