Queen of clubhuis on Clubhouse

Queen of clubhuis Clubhouse
2.7k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

ꜱᴀᴀxiiʙᴀᴅᴀ ꜱʜᴀʀᴀꜰᴛᴀ ɪʏᴏ xᴜꜱʜᴍᴀᴅᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴋᴜꜱᴏᴏᴅʜᴀᴡᴀᴀᴅᴀ ʜᴏʏɢᴀ ᴀʏ ᴋᴜ ᴋᴜʟᴍᴀᴀɴ ᴅʜᴀʟɪɴʏᴀʀᴀdᴀ ᴜɢᴜ Qɪɪᴍᴀʜᴀ ɪʏᴏ Qᴀᴅᴀʀɪɴᴛᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ.❤️. 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒋𝒐𝒊𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒍𝒖𝒃. ✧༝┉┉┉┉┉˚*❋ ❋ ❋*˚┉┉┉┉┉༝✧
ʜᴀʟᴋᴀᴀɴ ᴡᴀxᴀᴀɴ ᴋᴜ Qᴀʙᴀɴᴀᴀ ʙᴀʀɴᴀᴀᴍɪᴊʏᴏ ᴀᴀᴅ ᴜxɪɪꜱᴏ ʙᴀᴅᴀɴ.🙏❤️. ✳ 𝗜𝘀𝗯𝗮𝗿𝗮𝘀𝗵𝗼 ༄ 𝐃𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐰𝐚𝐚 𝐇𝐚𝐧𝐭𝐢𝐲𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐨. ✳ 𝗠𝗨𝗫𝗔𝗔𝗗𝗔𝗥𝗢.📖 🎶 ✳ Bᴀʀ ᴀᴍᴀ ʙᴀʀᴏ 📝✏️ ✳𝗔𝗾𝗼𝗼𝗻 𝗸𝗼𝗿𝗼𝗿𝘀𝗶. 📚📑 ✳🥀𝗛𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 📩 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 + 𝘀𝗻𝗮𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁. ✳ Kᴀғᴛᴀɴ ɪʏᴏ Sʜᴇᴇᴋᴏ. ✳𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗼𝗼𝗻.➡️. ✳𝐂𝐚𝐥𝐚𝐟𝐝𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭.👩‍❤️‍💋‍👨 ✳ 𝗔𝗿𝗶𝗺𝗮𝗵𝗮 𝗝𝗮𝗰𝗮𝘆𝗹𝗸𝗮 ❤️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 17, 2022 2,700 -100 -3.6%
July 12, 2022 2,800 -100 -3.5%
April 10, 2022 2,900 -100 -3.4%
March 11, 2022 3,000 +1,140 +61.3%
November 23, 2021 1,860 +2 +0.2%
November 22, 2021 1,858 +26 +1.5%
November 21, 2021 1,832 +5 +0.3%
November 20, 2021 1,827 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,828 +30 +1.7%
November 17, 2021 1,798 +26 +1.5%
November 16, 2021 1,772 +8 +0.5%
November 15, 2021 1,764 +13 +0.8%
November 14, 2021 1,751 +9 +0.6%
November 13, 2021 1,742 +18 +1.1%
November 12, 2021 1,724 +16 +1.0%
November 11, 2021 1,708 +42 +2.6%
November 10, 2021 1,666 +6 +0.4%
November 09, 2021 1,660 +18 +1.1%
November 08, 2021 1,642 +66 +4.2%
November 06, 2021 1,576 +2 +0.2%
November 05, 2021 1,574 +31 +2.1%
November 04, 2021 1,543 +38 +2.6%
November 03, 2021 1,505 +25 +1.7%
November 02, 2021 1,480 +8 +0.6%
November 01, 2021 1,472 +7 +0.5%
October 31, 2021 1,465 +25 +1.8%
October 30, 2021 1,440 +13 +1.0%
October 29, 2021 1,427 +15 +1.1%
October 28, 2021 1,412 +17 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs