Rose Rain on Clubhouse

Rose Rain Clubhouse
1.1k Members
🎧 Music 💥 Fun 🎧 Music Topics
Updated: Mar 14, 2023

Description

🚫ادب احترام🚫
🚫در صورت هرگونه بی احترامی به افراد شخص مذکور از کلاب خارج و بلاک می شود.🚫

✨مهمان✨
✨اجرا شدن هرگونه بازی در این کلاب فقط فقط توسط افراد اصلی خود كلاب صورت می گیرد.✨

💥moderator💥
💥هیچ شخصی به جز هاست کلاب اجازه مدیرتور کردن شخصی دیگر رو ندارد و در صورت مشاهده شدن شخص اضافه شده ریموو می شود💥

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2023 1,197 -3 -0.3%
March 10, 2022 1,200 -19 -1.6%
November 20, 2021 1,219 -14 -1.2%
November 06, 2021 1,233 +3 +0.3%
November 01, 2021 1,230 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,231 +4 +0.4%
October 29, 2021 1,227 +6 +0.5%
October 28, 2021 1,221 +4 +0.4%
October 26, 2021 1,217 +76 +6.7%
August 27, 2021 1,141 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,140 +3 +0.3%
August 25, 2021 1,137 +34 +3.1%
August 23, 2021 1,103 -1 -0.1%
August 22, 2021 1,104 +6 +0.6%
August 21, 2021 1,098 +8 +0.8%
August 20, 2021 1,090 +10 +1.0%
August 19, 2021 1,080 +26 +2.5%
August 18, 2021 1,054 -3 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs